Effektiviser tidsregistreringen af medarbejderne med TimePlan

TimePlans automatiske tidsregistrering sikrer faktiske arbejdstider, der danner grundlag for korrekt lønberegning.

TimePlans elektroniske og automatiske registrering af faktiske arbejdstider sparer tid og penge og sikrer dig korrekte lønudbetalinger, som igen giver større medarbejdertilfredshed og sikrer meget bedre konkurrenceevne.

TimePlan kan anvendes af alle virksomheder, som har behov for at registrere medarbejdernes arbejdstid uanset om tidsregistreringerne anvendes som grundlag for lønudbetalinger, flex-/ferie-/fraværsregnskab eller kundefakturering.

Med systemet har ledelse, administration og medarbejdere således altid et opdateret overblik over arbejdstimer, sygdom, ferie og andet fravær.

Spar penge og opnå fuldt overblik med effektiv tidsregistrering

  • TimePlan har integration til anerkendte lønsystemer, hvilket effektiviserer lønbehandlingen
  • Lønberegningsfunktionen understøtter gældende overenskomster, ligesom individuelle lønaftaler kan defineres
  • Løn inklusiv alle tillæg kan således beregnes på få sekunder blot ved tryk på en enkelt knap
  • Korrekt tidsregistrering sikrer medarbejdertilfredshed, undgår konflikter ved at sikre overholdelse af arbejdstidsregler og indgåede overenskomster
  • Optimering af processerne i forbindelse med medarbejderens arbejdstider og fravær
  • Godkendelse og redigering af de registrerede arbejdstider fra TimePlan SignIn / Internetmodul eller fra eksterne tidsregistreringsterminaler
  • Registrering fra eksterne terminaler, såsom kortlæsere / swipers, fingeraftrykslæsere, scannere, Windows logon til server med videre
  • Lønbesparelser, planlægning og klargøring af lønnen
  • Optimér alle processer med medarbejdernes arbejdstid og fravær

                           TimePlans registrerer dine medarbejderes faktiske tid, så du med sikkerhed kan udbetale den korrekte løn                     TimePlan SignIn gør det nemt at registrere tid på dine medarbejders komme- og gåtider via terminaler og andre indstemplingsmetoder

Manuel administration af tidsregistreringer 
er dyrt for virksomheden

Udgifter på grund af manuelle fejl i forbindelse med afrunding, glemte noteringer samt manuel udregning af overtid, flextid og ferie koster virksomheden mere end en procent af virksomhedens samlede lønudgifter per år. TimePlan kan eliminere ovennævnte fejl og samtidig reducere administrationen til et minimum.

Om du vil kunne spare tusindvis eller millioner af kroner, er ikke til at sige, men vi kan fortælle dig at du kommer til at spare omkostninger hver dag.

 

Få en præsentation af TimePlan eller ring på +45 9840 2020