EU Persondataforordningen
og TimePlan

Hvad betyder EU Persondataforordning for TimePlans kunder?

Den meget omtalte EU Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Her får du et overblik over, hvad det betyder for dig som TimePlan kunde, og hvordan TimePlan Software A/S forholder sig til dem.

TimePlan Software A/S arbejder med personaleadministrative data. Derfor koncentrerer vi os her kun om persondata relateret til løn- og personaleopgaver, selvom EU Persondataforordningen indeholder mange andre aspekter.

Vi har lavet en kort oversigt med de vigtigste spørgsmål og svar vedrørende databehandleraftaler, dataopbevaring og dataadgang i forhold til TimePlan Software A/S kunder.

Spørgsmål og svar

1. Hvad er de største og vigtigste forandringer inden for personaleadministration med EU persondataforordningen?
Persondataforordningen indeholder væsentlige krav til dokumentation for behandlingen af personoplysninger og en underliggende forventning om øget ansvarlighed i forhold til omgang med persondata. Nogle af hovedpunkterne er dokumentationskrav, indsigtsret, databehandleraftaler og uddannelse af medarbejdere. Man skal som virksomhed kunne dokumentere, at man behandler persondata lovligt og forsvarligt, herunder hvor, hvordan og hvorfor man opbevarer persondata ,og hvem der har adgang til dataene.

I forbindelse med en virksomheds håndtering af persondata er der, udover samarbejdet med TimePlan Software A/S, mange interne processer, som skal kortlægges og sikres. Medarbejdere for hvem det ikke er nødvendigt at have adgang til personoplysninger, skal ikke have det. De medarbejdere, som skal have adgang, skal blandt andet have unikke brugerrettigheder, og så skal sikkerheden være på plads.

2. Hvor opbevarer TimePlan Software kundernes persondata?
Afhængig af den konkrete aftale med den enkelte kunde opbevarer vi og vores underleverandører vores kunders persondata i Danmark.

3. Hvem har adgang til TimePlan kunders persondata?
Kun de relevante medarbejdere hos TimePlan Software A/S har adgang til TimePlan kundernes persondata. Vores medarbejdere kender reglerne for, hvordan man må behandle persondata og er naturligvis underlagt tavshedspligt. Vi tilgår kun data om nødvendigt og alene i forbindelse med den aftale, der findes mellem os og kunden for support, afhjælpning, vedligehold og opdatering.

4. Hvilke ændringer er der blevet lavet i TimePlan som følge af EU Persondataforordningen?
På baggrund af de reglerne i persondataforordningen, er følgende ændringer blevet lavet i TimePlan:
1. Udvidet styring af brugerpassword.
2. Kryptering af felter i databasen, hvis disse er markeret som personlige.
3. Mulighed for sletning af data, ud fra valgte kriterier.
4. Rapport for rettighedsprofiler.
5. Rapport for brugerrettigheder.
6. Håndtering af personfelter på udskrifter.

5. Får jeg som TimePlan kunde automatisk tilsendt en databehandleraftale?
Ja. Vores team har udarbejdet opdaterede databehandleraftaler, som alle kunder får tilsendt. Databehandleraftalerne lever op til alle kravene i EU Persondataforordningen, så I har den påkrævede dokumentation på plads og kan fremvise den til rette myndighed.

For at sikre optimal og dokumenterbar overholdelse af de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger kræves en indarbejdet og valideret stringens. Dette sikrer vi ved at anvende vores egen aftale og en ISAE 3402 erklæring, så du som kunde ved, at vores medarbejdere konkret efterlever standarderne. Det kan således dokumenteres og kobles i forhold til din virksomheds egen overholdelse af regelsættet.

6. Hvilken version af TimePlan indeholder de nyeste GDPR ændringer?
TimePlan version 7, som er den seneste driftsverson, indeholder automatisk de nyeste GDPR ændringer. Hvis man som TimePlan kunde ikke allerede er opgraderet til version 7, kan man med fordel gøre dette.

Har du andre spørgsmål vedrørende EU Persondataforordningen og TimePlan?
Så kontakt TimePlan Softwares Information Security Officer, Ulrik Willumsgaard, på tlf. +45 9840 2020.

CVR 25281462