I forlængelse af EU Persondataforordningen (GDPR) er Datatilsynet kommet med en ‘vejledende udtalelse’ omkring brug af fingeraftryk til tidsregistrering. Essensen af udtalelsen er: Tidsregistrering alene ved fingeraftryk er ikke tilladt.
 
Tilbage i 2017 henvendte TimePlan Software A/S sig til Datatilsynet med henblik på at få afklaret lovformeligheden af at anvende fingeraftryk (og dermed biometri) til at registrere komme- og gå-tider i TimePlan. En række TimePlan kunder bruger aflæsning af medarbejdernes fingeraftryk som en metode til at registrere arbejdstid.
  
Svaret fra Datatilsynet lyder, at biometri er ’følsom persondata’ i henhold til artikel 9. Dermed er udgangspunktet et forbud mod at have disse data, med mindre retskravet er stærkt nok og anvendelsen nødvendig.
 
Datatilsynet finder, at ønsket om korrekt tidsregistrering ikke er tilstrækkeligt til at anvende biometri, da der kan findes andre mindre indgribende metoder. Risikoen for snyd ved indtastning anses ikke for at være et stærkt nok retskrav – hverken for virksomhed eller medarbejder.
 
Der kan muligvis anvendes fingeraftryk til tidsregistrering, såfremt der helt reelt og praktisk er andre registreringsmuligheder, f.eks. adgangskort eller kortnummerindtastning – og medarbejderen gives et frit valg. Valget skal være tydeligt frivilligt – og ved anvendelse af biometri skal der foreligge et i den grad frivilligt samtykke.

Datatilsynet anfører: ”Det er på den baggrund Datatilsynets opfattelse, at en ansats samtykke til, at en arbejdsgiver kan behandle oplysninger om vedkommendes fingeraftryk i forbindelse med tidskontrol, som det klare udgangspunkt ikke kan anses for at være givet frivilligt. Hvis et samtykke ikke kan anses for at være frivilligt, kan det ikke udgøre et gyldigt behandlingsgrundlag. Datatilsynet kan dog ikke afvise, at der kan foreligge særlige omstændigheder, hvorunder et samtykke kan anses for frivilligt.”

Benytter I fingeraftryk til tidsregistrering i jeres virksomhed? Så skal I for at sikre den rette tilgang i jeres virksomhed gennemlæse Datatilsynets afgørelse og træffe de fornødne forholdsregler. Vi anbefaler, at I retter henvendelse direkte til Datatilsynet.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved