Foråret er fyldt med helligdage. For mange virksomheder begynder spørgsmålene snart at melde sig: Har mine medarbejdere ret til at holde fri på helligdage? Hvilken betaling skal de have, hvis de holder fri eller arbejder i påsken eller pinsen? Hvad skal jeg tage højde for, når jeg planlægger arbejdstiden? Alt dette kan TimePlan hjælpe dig med at holde styr på, når du lægger de forskellige overenskomster ind i programmet.

Ifølge Dansk Erhverv er udgangspunktet, at en helligdag er en arbejdsdag. Den enkelte medarbejder skal således arbejde som sædvanlig på helligdage og har som udgangspunkt ikke ret til fravær, betalt frihed eller særskilt betaling for vagter på helligdage.

Ret til at holde fri på helligdage er altså ikke reguleret i dansk lovgivning, men kan derimod fremgå af kollektive overenskomster, individuelle aftaler, personalepolitikker eller kutymer. Alt dette er vigtigt at være opmærksom på, når du planlægger og administrerer dit personale.

Beregn tillæg og hold styr på fravær

Når du lægger vagtplaner og registrerer medarbejdernes arbejdstid i TimePlan, kan du sætte programmet op til automatisk at overholde overenskomster og regler, herunder hvad der gælder for helligdage.

Du kan lægge overenskomster og aftaler ind i din installation, så TimePlan automatisk giver dig besked, hvis en regel er ved at blive overtrådt. TimePlan beregner automatisk tillæg, når dine medarbejdere arbejder på helligdage, har overarbejde eller arbejde på andre skæve tidspunkter.

Med TimePlan kan du holde styr på:

– Ferie
– Fravær
– Afspadsering
– Reduktion ved helligdage

Hvis der ikke er taget stilling til retten til fravær eller betaling på helligdage i dine overenskomster, personalepolitikker eller individuelle aftaler, vil dine medarbejdere som udgangspunkt ikke have ret til fravær eller betalt frihed.

Udgangspunktet kan dog fraviges, og dette vil i så fald fremgå af de kollektive overenskomster.

Vil du vide mere om reglerne for helligdage i butiksoverenskomsten, fritvalgsoverenskomsten og hoteloverenskomsten?

Læs mere her.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved