Årets store højtid nærmer sig. Men hvad er egentlig reglerne for fridage og ferie i årets sidste måned? Må du pålægge dine medarbejdere at holde juleferie — eller at de skal arbejde i helligdagene? Hvilke dage er officielt hellige? Og hvad med tillæg, hvornår skal du betale det?

Selvom julen er en travl tid for mange af os, er det for nogle virksomheder en tid, hvor der er plads til at holde fri. For andre betyder det skæve arbejdstider, overarbejde, tillæg og travlhed.

Arbejde på en helligdag?

På mange danske arbejdspladser er det nødvendigt, at medarbejderne arbejder i helligdagene. For eksempel i detailhandlen eller hotel- og restaurationsbranchen.

I lukkeloven er der fastsat regler for, hvornår butikkerne må holde åbent. Det inkluderer også dagene omkring jul og nytår.

Men når dine medarbejdere arbejder i helligdagene, skal du så betale overarbejde? Medmindre andet er aftalt, har dine medarbejdere kun ret til almindelig løn, også selvom det er helligdag.

Og dog…

Egentlig er det op til de enkelte overenskomster og arbejdsmarkedsregler. Det ses ofte, at der er andre aftaler og regler at finde her. Derfor er overenskomsterne det rigtige sted at kigge, for at finde de gældende regler for, om dine medarbejdere skal have tillæg i helligdagene.

I TimePlan kan du lægge gældende overenskomster ind og så tager TimePlan højde for at beregne tillæg — hele året — uden, at du skal holde styr på det.

Julens helligdage – fri eller arbejde?

Mange medarbejdere har fri juleaften- og nytårsaftensdag. Ofte endda uden at blive trukket i ferie eller løn. Men faktisk er disse officielt helt almindelige arbejdsdage. Selvom mange ser det som en selvfølge, at man har fri, er udgangspunktet, at man skal møde på arbejde som normalt — med mindre andet er aftalt i overenskomsterne.

Faktisk er det kun den 25. og 26. december og den 1. januar, som er helligdage. De dage har dine medarbejdere som udgangspunkt ret til at holde fri — uden at bruge ferie.

Kollektivt lukket og tvunget ferie

Hvis der er stille i juledagene i din virksomhed, kan du vælge at holde kollektivt ferielukket i perioden. Du skal bare være opmærksom på, at du skal varsle ferielukket mindst én måned før.

Vælger du at gøre det, har dine medarbejdere pligt til — for egen regning — at holde ferie i perioden. Dog skal du være opmærksom på, hvor meget ferie de enkelte medarbejdere har optjent:

  • Har medarbejderen optjent 15 dages ferie eller mindre, kan du frit varsle ferie, og medarbejderen skal selv betale for perioden.
  • Har medarbejderen optjent mere end 15 dages ferie, skal du som arbejdsgiver sørge for, at medarbejderen gemmer feriedage til perioden. Glemmer du det, skal medarbejderen have løn for dagene i julelukningen.

Få overblik tidligt

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du tidligt får et overblik over reglerne for helligdage. Tag stilling til og planlæg juledagene i god tid. Det gælder både, hvis du vælger at holde kollektivt lukket, eller hvis du skal have en vagtplan til at gå op.

TimePlan kan hjælpe dig med at få overblik over:

Husk, at du som leder har ansvar for, at reglerne bliver overholdt.

Kontakt en af vores konsulenter i dag for at udforske dine muligheder med TimePlan i julen og resten af året.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved