Det er ulovligt at arbejde mere end 48 timer om ugen. Dette er igen blevet slået fast af Vestre Landsret, der for nyligt dømte en dansk arbejdsgiver til at betale en traktorfører en godtgørelse på 50.000 kr.

Traktorføreren havde i gennemsnit arbejdet mere end 48 timer om ugen i en periode på over fire måneder, og det må man ifølge dansk lovgivning ikke. Det skriver Julie Gerdes, leder af ansættelses – og arbejdsret hos EY, i Børsen.

Selv ønsket overarbejde
48-timers reglen er inklusiv overarbejde og beregnes som et gennemsnit over en periode på fire måneder. Reglen stammer oprindeligt fra EU’s arbejdstidsdirektiv. I sagen om traktorføreren havde vedkommende selv ønsket at udføre overarbejdet, hvilket arbejdsgiver påpegede under retssagen.
Men det tillægger dansk retspraksis ikke nogen betydning. I henhold til arbejdstidsloven er arbejdsgiver nemlig forpligtet til at overholde lovens bestemmelser.
De 50.000 kr., som medarbejderen fik i godtgørelse, svarer til halvanden måneds løn. I tidligere sager har dommen kostet arbejdsgiver en tilsvarende godtgørelse.

Ferie medtages ikke
De danske domstole har afgjort, at referenceperioden på de fire måneder kan vælges vilkårligt af medarbejderen og ikke nødvendigvis skal følge kalendermåneden. Perioder med betalt ferie, feriefridage, helligdage, perioder med sygeorlov samt frihed til læge – og tandlægebesøg skal ikke medtages i opgørelsen. Der skal være fradrag for de perioder.

TimePlan holder styr på timerne
TimePlan holder styr på medarbejdernes arbejdstimer, så de hverken arbejder over eller under. TimePlan sørger også for, at alle overenskomster overholdes, og at medarbejderne får de rigtige fradrag og tillæg for ferier, helligdage og sygeorlov.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved