Den 30. september 2017 er skæringsdato, når en arbejdsgiver skal opgøre antallet af feriepenge, der ikke er blevet hævet og indbetale til en feriefond. Det skriver Dansk Erhverv denne uge. Sidste frist for rettidig indbetaling er den 15. november, og her kan TimePlan være en stor hjælp til at holde styr på optjent og afviklet ferie.

Har en medarbejder ikke brugt sine 5 ugers ferie, er arbejdsgiveren forpligtet til at opgøre antallet af feriedage, der ikke er brugt pr. 30. september efter ferieårets udløb. Sidste frist for rettidig indbetaling af feriepengene er 15. november. TimePlan kan hjælpe med at opgøre antallet af feriedage, så beregningen foretages korrekt.

Holder styr på overenskomster
Hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst indgået af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal pengene afregnes til den feriefond, der fremgår af overenskomsten. TimePlan holder styr på alle gældende overenskomster. Dansk Erhverv Arbejdsgiver har, især på overenskomster indgået med 3F, selvstændige feriefonde. Alle øvrige arbejdsgivere skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets feriefond.

Hvis feriepengene, der skal indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, ikke er indberettet og indbetalt senest den 15. november, tillægges morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Udbetaling af den 5. ferieuge
Medarbejderen kan bede om at få udbetalt den 5. ferieuge, hvis den ikke er afholdt, og parterne ikke har aftalt, at den skal overføres til næste ferieår. Medarbejderen skal i så fald udfylde en særlig blanket ved ansøgning om uhævede feriepenge og sende den til arbejdsgiveren. Også her kan TimePlan være en hjælp i forhold til den enkelte medarbejders feriesaldo.

Overførsel af ferie
Medarbejderen kan aftale med arbejdsgiveren, at ikke afholdt ferie kan overføres til næste ferieår. Hvor meget, der kan overføres, kan fremgå af en overenskomst, og der skal i givet fald udfyldes en særlig blanket senest den 30. september. Blanketten fremgår også af overenskomsten. Medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, kan overføre ferie udover 20 feriedage. Aftalen skal være indgået skriftligt senest den 30. september.

Undgå bøder
Virksomheden kan blive idømt en bøde, hvis uhævede feriepenge ikke afregnes til den relevante feriefond – naturligvis forudsat at der ikke foreligger skriftlige aftaler om ferieoverførsel. Ferielovkontoret udtager hvert år en række virksomheder til stikprøvekontrol, hvor dokumentation for ferieoverførsel og afregning til feriefond bliver gennemgået. Igen kan TimePlan være en hjælp til at undgå bøder.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved