Fleksibel Workforce Management
platform

TimePlan Grundmodul

Basisplan

Grundmodulet er let at vedligeholde og nyttig som skabelon for generelle vagtplaner.

Planlægning

Det daglige værktøj til detaljeret planlægning af arbejdstider og fravær.

Kalender

Medarbejdernes arbejdstider planlægges. så de følger en kurve defineret ud fra virksomhedens bemandingsbehov pr. time.

Fravær, Refusion og SH-reduktion

Registrering af og overblik over fraværstimer og dage for hver medarbejder og mulighed for at håndtere refusioner, fridage, osv.

Overenskomster

Opsæt og vedligehold de overenskomster og arbejdsmarkedsregler, som virksomheden opererer indenfor.

Varslingsregler

Undgå konflikter med dine medarbejderes overenskomster og spar unødvendige lønomkostninger.

Medarbejdere

Information om ansættelse og vilkår for hver enkelt medarbejder.

Afdelinger

Afdelinger kan sættes op til at reflektere din virksomheds organisation.

Tillægsmoduler – Vagtplanlægning

Autoplan

Autoplan laver vagtplanen for dig og sparer dig for tid og tabte lønkroner. Ud fra de oplysninger, som du indtaster om ansættelsesvilkår, præferencer, funktioner og bemandingskrav, laver Autoplan det bedst mulige forslag til en vagtplan. Autoplan validerer informationen og foreslår den mest optimale vagtplan for en given periode.

Funktioner

Med Funktioner er det nemt at planlægge og fordele ressourcer efter de enkelte funktioner i virksomheden. TimePlan sikrer, at de nødvendige arbejdsfunktioner og kompetencer er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. En funktion kan både være fysiske placeringer, kompetencer og jobfunktioner.

Afspadsering

Med Afspadsering får du et samlet overblik over optjent, afholdt og udbetalt afspadsering. Du kan samtidig let spare overtidsbetaling ved at sende nødvendig overtid til afspadseringskontoen og udnytte dage med lavt bemandingsbehov til afspadsering.

Lønbudget

Lønbudget er et stærkt analyse- og ledelsesværktøj til planlæggerne, samt til kontrol på hovedkonteret og distriktskontoret. Du får overblik over fraværsomkostninger, lønudgifter og nøgletal, og du kan holde kontrol med budgettet, så du undgår planlægningsfejl. Du får også overblik over, hvor mange penge, du kan spare ved optimering.

Feriesaldostyring

Feriesaldostyring er et værdifuldt værktøj for lønkontoret, som gør det nemt at styre og få overblik over medarbejdernes saldoer for ferie og feriefridage. Du har altid et præcist grundlag for eksport til lønsystemet.

Behovssimulering

Med Behovssimulering kan du beregne et realistisk forslag til bemanding ud fra kundestrømmen for dagen, antallet af produktionsenheder og andet, som påvirker bemandingsbehovet. Det kan føre til mange sparede lønkroner, da du sikrer korrekt bemanding i forhold til behov.

Vagter

Vagter er et planlægningsværktøj, der viser hvilke medarbejdere, som er tilgængelige i en planlagt periode. Du kan oprette forskellige vagttyper med hver deres farvekode og dermed få et klart overblik.

Projekter

Med modulet Projekter kan du planlægge projekter for den enkelte medarbejder og holde øje med, hvordan projektet skrider frem i forhold til budget og deadlines. Hvis medarbejderne arbejder på flere forskellige projekter med egne budgetter og deadlines, er Projekter særlig fordelagtigt.

Tillægsmoduler – Tidsregistrering

Tidsregistrering

Med modulet Tidsregistrering kan du nemt registrere, godkende og redigere arbejdstider.

Sign In

Med Sign In kan du registrere medarbejdernes arbejdstid via terminaler med kortlæser, fingeraftryk eller personlig kode. Du kan også lade medarbejderne møde ind og ud via TimePlan Web App’en.

SH- og flekstid

Søgnehelligdage (SH) og Flekstid er et værktøj til planlæggere, ledere og controllere. Modulet gør det nemt at styre medarbejdernes konti med overskydende timer eller hvis de har for få timer i forhold til ansættelseskontrakten. Du kan nemt udligne arbejdstimerne over en defineret periode.

Tillægsmoduler – HR – administration

Elektroniske formularer

Du kan styre og gemme ansættelsesaftaler, firmapolitikker, noter og formularer i Elektroniske Formularer. Kontrakter kan underskrives med digital signatur funktionen.

Statistik

Modulet Statistik er et værdifuldt værktøj for ledere og planlæggere, der ønsker analyser af og overblik over omkostninger. Du kan f.eks. få styr på medarbejderomsætningen og opsætte dine egne statistikker, så de præsenteres som grafer eller tabeller.

Web App

Med TimePlan Web App har dine medarbejdere altid vigtige informationer ved hånden. De kan nemt holde styr på deres timer, afspadsering, ferie, løn, kørsel og meget andet via deres smartphone eller tablet. Udover egne data kan medarbejderne også finde nyttig information om deres kollegaer og sende beskeder til hinanden.

Systemintegration

Løneksport

Med Løneksport kan du med ganske få klik eksportere data om medarbejdernes løngrundlag fra TimePlan til din virksomheds lønsystem. Du får et komplet overblik over løndata, totale omkostninger og omkostninger for den enkelte medarbejder. TimePlan beregner medarbejderens arbejdstimer, tillæg, overtid, ferie, fravær, osv. baseret på de godkendte data.

Import

Med modulet Import kan du nemt og hurtigt indsætte og ændre data i TimePlan via import af eksterne data. Takket være den høje fleksibilitet i importopsætningen er det muligt at integrere med langt de fleste IT-systemer.

Eksport

Med modulet Eksport kan du nemt eksportere data fra TimePlans database til andre databaser og IT-systemer.

Autokørsler

Med Autokørsler kan du nemt eksportere og importere data, så både ekstern og intern information opdateres på bestemte tidspunkter. Du kan f.eks. importere dagens omsætning til TimePlan, hvis virksomheden bruger et andet system til at levere de data.

TimePlan er et Windows baseret system med muligheden for at tilføje en webbaseret app.

TimePlans brugerflade for planlæggeren giver overblik og struktur i hverdagen
TimePlans brugerflade for medarbejdere via browser, tablet og smartphone

Book en gratis TimePlan præsentation

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

TimePlan er "Made in Denmark"

CVR 25281462