Effektiv vagtplanlægning

TimePlan giver dig overblik og optimerer din planlægning af vagter, opgaver, fravær, m.m.

Spar arbejdstimer og lønomkostninger

TimePlan giver dig overblik og optimerer din planlægning af vagter, opgaver, fravær, m.m. TimePlan overholder også alle lokale overenskomster og arbejdsmarkedsregler.

Virksomheder i 25 lande nyder godt af TimePlans vagtplanlægning inden for mange forskellige brancher. Programmet gør det nemt at lave ændringer og træffe gode beslutninger.

Med TimePlans Web App har du og dine medarbejdere altid vagtplanen lige ved hånden på en smartphone, tablet eller PC.

Funktionen Autoplan lægger vagtplanen for dig, så du får mere tid til dine kunder og medarbejdere. Se nedenfor.

Automatisk vagtplanlægning

Autoplan modulet lægger vagtplanen for dig, så du får mere tid til kunder og medarbejdere.

Advarsler

TimePlan advarer dig, hvis overenskomster og lokale arbejdsmarkedsregler bliver overtrådt, når du lægger vagtplan.

Overblik

TimePlan giver dig et opdateret overblik over din bemanding. Du undgår under- og overbemanding og sparer hermed timer og lønkroner.

Optimering

TimePlan har et enkelt og intuitivt brugerinterface, som optimerer din planlægnings-proces. Alle data er samlet ét sted.

Lav bemandingsstatistikker og analyser med TimePlan workforce management

Statistikker og analyseværktøjer

Udover den detaljerede planlægning af dine medarbejderes arbejdstid, kan du også lave bemandingsstatistikker og analyser gennem forskellige Key Performance indikatorer.

Med TimePlan kan du endda simulere dine bemandingsbehov, så du kan beregne, hvor mange medarbejdere du har brug for til en given opgave eller en jobfunktion pr. dag, fx op til jul eller udsalg.

Lad Autoplan lægge vagtplanen for dig

Systemudvikler Rune Mosbæk er en af hovedarkitekterne bag TimePlans populære funktion Autoplan. Han forklarer, hvordan Autoplan laver den mest optimale vagtplan for dig – helt automatisk.

“Autoplan sikrer, at du som TimePlan bruger altid rammer den korrekte bemanding og får grønne tælleværker på din skærm. Du undgår at betale unødig overtid og ulempetillæg, og du sparer også tid ved ikke selv at skulle lave den første version af vagtplanen,” forklarer Rune Mosbæk.

Rune Mosbæk er en af hovedarkitekterne bag TimePlans populære funktion Autoplan.
TimePlans funktion Autoplan kommer med forslag til en vagtplan for en given periode

Brugeren kan selv justere

Baseret på de data, du som TimePlan planlægger taster ind i systemet, kommer Autoplan med et forslag til en optimal vagtplan for en given periode.

“Der findes fortsat andre løsninger og forslag i systemet, og du kan som bruger justere planen og så kører Autoplan igen. På denne måde kan du se flere muligheder for vagtplaner og du har altid fuld kontrol over din skemalægning,” siger Rune Mosbæk.

Rune og teamet af TimePlan programmører har taget højde for alle nødvendige faktorer for at sikre den mest optimale vagtplan. Dette inkluderer dine bemandingskrav som kunde, arbejdstidslængder, varslingsregler, overenskomster, m.v. Alle de faktorer, TimePlan altid tager højde for, når du laver vagtplaner manuelt i programmet.

Få styr på din vagtplanlægning

De fleste kender, som har med vagtplanlægning at gøre, kender til frustrationen, som kan indfinde sig, når man forsøger at få puslespillet til at samle sig. Her kan TimePlan hjælpe din virksomhed med effektiv online planlægning af vagter, så du kan frigøre ressourcer fra dette område og i stedet anvende disse på dine kunder og medarbejdere. Med online vagtplanlægning har du, og dine medarbejdere, altid vagtplanen lige ved hånden, da der både er adgang via smartphones, tablets og computere. TimePlan kræver blot forbindelse til internettet. 

Online vagtplansystem 

TimePlan holder styr på vagtplaner, arbejdsopgaver, fravær og så indeholder den alle overenskomster og arbejdsmarkedsregler.  På denne måde får du et effektivt vagtplanssystem, som hjælper dig med at optimere driften af din virksomhed. Her får du overblik over driften af din virksomhed, hvilket virksomheder i 25 lande allerede nyder godt af. Vi samarbejder med virksomheder indenfor mange forskellige brancher, da TimePlan vagtplanlægning er et fleksibelt system, som nemt kan omstilles til forskellige virksomheders behov. Med overblikket over den daglige drift af din virksomhed, bliver du også i stand til at træffe bedre beslutninger på dennes vegne, så du kan sikre at virksomhedens ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde.
 
Med TimePlan får du også værktøjer, så du kan lave analyser og statistikker over dit bemandingsbehov. Her kan du endda simulere dit behov for bemanding, så du kan beregne hvor mange medarbejdere en given opgave kræver. De fleste virksomheder opererer på et usikkert marked, hvor travlheden ikke er konstant året igennem, og hvor driften skal kunne omstilles, hvis forholdene skulle ændre sig. Med disse værktøjer kan du hurtigt foretage analyser og beregninger, så du kan udvise rettidig omhu i driften af din virksomhed.
 
TimePlans værktøjer kan også være behjælpelige, hvis din virksomhed oplever ekstraordinær travlhed på bestemte tider af året. På denne måde kan du effektivt planlægge perioden, så du undgår underbemanding og de konsekvenser, som dette medfører med tabt omsætning og risikoen for udbrændte medarbejdere.

Vagtplanlægningssystem til glæde og gavn for dine medarbejdere 

Udover at sikre dig bedre overblik, spare dig for administrative omkostninger og gøre driften af din virksomhed lettere, så gør TimePlan også hverdagen mere fleksibel for dine medarbejdere. Vagter kan byttes internt, ligesom eventuelle uenigheder om arbejdsopgaver kan løses, da TimePlan viser fordelingen af disse i vagtplanen. Med effektiv vagtplanlægning kan du forebygge underbemanding og på denne måde passe på dine medarbejdere så disse ikke overbelastes på grund af fejl i vagtplanen. På denne måde får du tilfredse medarbejdere, som kan koncentrerer sig om løsningen af deres arbejdsopgaver.
 
Der findes altså en lang række fordele ved smart vagtplanlægning, og dette gælder for virksomheder i alle størrelser og indenfor alle brancher. Med Autoplan kan vagtplanlægningen dårligt blive lettere. Her vil TimePlan automatisk fremstille den optimale vagtplan, så du slet ikke skal koncentrere dig om dette. På denne måde sparrer du tid på vagtplanlægningen, samtidigt med at du lader teknologien planlægge vagterne på den mest hensigtsmæssige måde. På denne måde sikrer du optimal udnyttelse af din virksomheds ressourcer, uden at dette skal ske på bekostning af dine medarbejdere, som på denne måde skånes for overarbejde og unødigt arbejde på skæve tidspunkter.

Flere fordele med TimePlan

Automatisk vagtplanlægning

Lad Autoplan lave vagtplanen for dig, så du kan bruge tiden på dine kunder og medarbejdere. Ud fra de oplysninger, du indtaster i systemet, laver Autoplan den bedst mulige vagtplan for dig.

Struktur og overblik

TimePlan giver medarbejdere, afdelingsledere, HR-afdeling, løn-afdeling, og controllere struktur og overblik i hverdagen. Medarbejderne kan se deres vagtplaner på mobilen og bytte vagter med deres kollegaer.

Sikker håndtering af persondata

Datasikkerhed og troværdighed har den højeste prioritet i TimePlan. Dette er en af årsagerne til, at mange multinationale virksomheder har valgt TimePlan til at håndtere tusindvis af medarbejdere.

25+ års erfaring

TimePlan er resultatet af mere end 25 års erfaring med at håndtere arbejdstimer og arbejdsmarkedsregler på tværs af flere end 25 lande. TimePlan er udviklet i tæt samarbejde med vores kunder.

Book en gratis TimePlan præsentation

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Virksomheder i flere end 25 lande anvender TimePlan

Timeplan Kunder

CVR 25281462