Selvom medarbejderne selv ønsker at arbejde ekstra timer i den travle juletid og bliver betalt for det, skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen. 

Og hvis de gør det, kan du få bøder og blive dømt til at udbetale godtgørelse. At arbejde mere end 48 timer om ugen strider nemlig mod den danske arbejdstidslov og EU – reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid, fastslår en ny principiel dom fra Højesteret. Sagen er den nyeste i rækken af afgørelser indenfor kort tid, som dømmer en arbejdsgiver for ikke at overholde lovgivningens maksimale grænse på 48 timer om ugen.

Højesteretssagen handler om en medarbejder, som i 32 referenceperioder á fire måneder havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit. Medarbejderen var ansat til at arbejde 42,5 timer om ugen. Dette skriver Julie Gerdes, leder af ansættelses – og arbejdsret hos EY, i Børsen.

Selv ønsket overarbejde
Arbejdsgiveren og medarbejderen var enige om, at medarbejderen havde fået fuld løn, herunder overtidsbetaling og feriepenge, for alle udførte arbejdstimer. De var også enige om, at medarbejderen havde selv ønsket at arbejde så meget.

Men dette ønske tillægger dansk retspraksis ikke nogen betydning. I henhold til arbejdstidsloven er arbejdsgiver nemlig forpligtet til at overholde lovens bestemmelser, uanset hvad medarbejderen ønsker.

48-timers reglen er inklusiv overarbejde og beregnes som et gennemsnit over en periode på fire måneder. Reglen stammer oprindeligt fra EU’s arbejdstidsdirektiv.

Godtgørelse på 50.000 kr.
Højesteret dømte arbejdsgiveren og bemærkede, at udgangspunktet for betaling af godtgørelsen for overtrædelsen af 48-timers grænsen er 25.000 kr.

I den konkrete sag for Højesteret var der tale om arbejdsgiverens omfattende og gentagende overskridelser af 48-timers grænsen. Derfor dømte Højesteret arbejdsgiveren til at betale medarbejderen 50.000 kr. i godtgørelse.

Ferie medtages ikke
De danske domstole har afgjort, at referenceperioden på de fire måneder kan vælges vilkårligt af medarbejderen og ikke nødvendigvis skal følge kalendermåneden.

Perioder med betalt ferie, feriefridage, helligdage, perioder med sygeorlov samt frihed til læge – og tandlægebesøg skal ikke medtages i opgørelsen. Der skal være fradrag for de perioder.

TimePlan holder styr på timerne
TimePlan holder styr på vagtplanlægningen og arbejdstimerne, så dine medarbejdere hverken arbejder over eller under.

TimePlan sørger også for, at alle overenskomster overholdes, og at medarbejderne får de rigtige fradrag og tillæg for ferier, helligdage og sygeorlov.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved