Har du et overblik over dine medarbejders daglige timeantal? Ellers kan det i værste fald koste dig dyrt. Som arbejdsgiver er du nemlig forpligtet til at have et tidsregistreringssystem, der kan registrere dine medarbejderes arbejdstid og overarbejde på daglig basis. Det fastslog EU-domstolen i 2019. Men hvad betyder det helt konkret for dig og din virksomhed?

EU-dommen faldt den 14. maj 2019 på baggrund af en konkret sag i Spanien. I sagen opstod der tvivl om, hvem der bør bære ansvaret for, at arbejdstidsreglerne overholdes. Tidligere har det været medarbejderens opgave at bevise, hvorvidt reglerne brydes. Men EU-domstolen fremhævede, at medarbejderen er den svage part i arbejdsforholdet, og derfor bør denne ikke bære ansvaret.

Tidsregistrering er arbejdsgiverens ansvar

EU-domstolen fastslog dermed, at det er arbejdsgiverens ansvar. Derfor skal alle EUs medlemslande sørge for, at arbejdsgiverne indfører et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, som gør det muligt at måle længden af enhver arbejdstagers daglige arbejdstid”.

Et sådant system har altså til formål at kontrollere, at reglerne i arbejdstidsdirektivet bliver overholdt. EU-domstolen fastslår, at det er en effektiv og nem måde altid at have overblik over den faktiske varighed af det overarbejde og den generelle arbejdstid, som en medarbejder har haft.

Et tidsregistreringssystem vil samtidig kunne bidrage med pålidelig information, som du kan bruge som gyldigt bevismateriale, skulle dette blive nødvendigt. Korrekt tidsregistrering gør også dine medarbejdere gladere og mere trygge, fordi de selv kan have kontrol med og overblik over, at arbejdstidsreglerne overholdes.

Overhold reglerne om arbejdstid

EU-dommen giver dine medarbejderne tryghed og vished om, at reglerne om arbejdstid bliver overholdt. Reglerne inkluderer:

  • 11-timer reglen
  • 48 timers reglen
  • Reglen om et ugentligt fridøgn

Kort forklaret betyder disse, at dine medarbejdere har krav på mindst 11 sammenhængende timers hvile, inden for hver periode af 24 timer. Samtidig skal de for hver periode af syv døgn have ét fridøgn, der helst skal ligge i tilslutning til den daglige 11 timers hvileperiode. Endelig betyder 48 timers reglen, at dine medarbejdere højest må arbejde 48 timer i gennemsnit pr. uge i en periode på fire måneder.

Hvordan skal kontrollen ske i de forskellige lande?

EU-domstolen har ladet det være op til de enkelte EU-medlemslande selv at kontrollere, hvordan dommen håndhæves. Landene skal derfor fastlægge rammer for, hvordan dette skal implementeres i deres nationale regelværk. Præcis hvordan den danske regering og arbejdsmarkedsparterne vælger at indføre dommen herhjemme, er endnu ikke afklaret. Men det er dog stadig lovpligtigt at alle lønmodtagers arbejdstimer skal registres – hver dag. Dette kan du gøre effektivt, overskueligt og nemt med et tidsregistrering- og vagtplanlægningssystem som TimePlan, der samler alle informationerne ét sted.

Vælg et pålideligt system til korrekt tidsregistrering

Hos TimePlan Software er tidsregistrering én af vores kernekompetencer – og har været det siden 1995. TimePlan sikrer, at du altid overholder både EU-dommen om et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system for tidsregistrering – og også de gældende overenskomster. Vi har i løbet af de seneste 25 år hjulpet flere end 700 kunder med at få overblik og registrere deres medarbejders arbejdstid og fravær. Nu undgår de bøder. TimePlans WebApp giver desuden medarbejderne et opdateret overblik over vagtplaner, ferie og arbejdstimer direkte på deres smartphone.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om fordelene med TimePlan.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

© Copyright 1995 - 2019, TimePlan Software, All Rights Reserved