“TimePlanin avulla voimme palata ajassa pitkällekin taaksepäin katsomaan, mitä lisiä kullekin hoitajalle on maksettu milloinkin, samoin voidaan tarkastella heidän menneitä poissaolojaan. Tallentamalla työsuhteen koko historian samaan paikkaan säästämme paljon aikaa päivittäin.”

Näin kertoo Lillian Moberg Pedersen, Aleris Hamlet Private Hospitals in laskentatoimen assistentti Tanskassa.

Hän on käyttänyt TimePlania vuodesta 2011, kun ohjelma valittiin työvuorosuunnitteluun, työaikaleimaukseen ja henkilöstöhallintoon Aleris Hamletin seitsemään yksityiseen sairaalaan ja Aleris Careen Tanskassa. Aleris Hamlet on Tanskan suurin yksityinen sairaalayhtiö ja se työllistää yhteensä 11,000 hoitajaa, lääkäriä ja avustavaa henkilökuntaa Skandinaviassa.

Hoitajien yölisät

“Aikaisemmin meillä kului paljon aikaa hoitajien työvuorolistojen hallintaan – koska he olivat töissä? Mihin yölisiin he olivat oikeutettuja? Teimme näitä laskelmia paperilla kaikille työntekijöillemme. Meillä on paljon tuntityöntekijöitä, mikä vaikeutti laskentaa entisestään,” Lillian Moberg Pedersen sanoo.

Nykyään TimePlan pitää kirjaa kaikkien Aleris Hamletin työntekijöiden toteutuneista työajoista tuomalla heidän työaikaleimauksensa työvuorolistalle suoraan leimauspäätteeltä.

“Tarkka toteutuneiden tuntien kirjaus on erittäin tärkeää, koska se muodostaa perustan maksettaville palkoille. TimePlan laskee automaattisesti kaikki työvuorolisät ja muut tarvittavat tiedot. Järjestelmä huolehtii myös tasoittumisjärjestelmien tunneista,  työehtosopimusten sääntöjen noudattamisesta, työntekijöiden osaamisista ja niihin liittyvistä erityislisistä.” L illian Moberg Pedersen selittää.

Ajan säästäminen palkanlaskennassa

TimePlanin käyttöönotosta lähtien Aleris Hamletin henkilökunta on säästänyt aikaa hotellien hallinnollisissa tehtävissä. Liiketoiminnan kasvaessa työntekijöitä on palkattu lisää ja TimePlan on auttanut heidän tärkeissä HR-asioissaan.

“Olemme säästäneet paljon aikaa palkanlaskennassa, koska meidän ei enää tarvitse laskea työvuorolisiä ja muita palkan eri osia käsin. Meidän ei myöskään tarvitse eritellä lomia, sairauksia tai muita poissaoloja manuaalisesti. Luomalla ja tallentamalla työssopimukset ja muut työsuhteen asiakirjat sähköisesti TimePlanissa saamme kaikkiin paikkoihin täysin samat tiedot työntekijöiden työhistoriasta, poissaoloista ja muista tiedoista, jolloin manuaalisten virheiden riski vähenee huomattavasti,” Lillian Moberg Pedersen sanoo.

  • Tilaa ilmainen TimePlan-esittely

Viimeaikaiset uutiset TimePlan-ohjelmistosta

TimePlan-projektipäivä syventyi mm. vuosivapaamoduuliin

Suomen TimePlan-asiakkaat kokoontuivat hiljattain TimePlan-projektipäivänä Helsingissä käymään läpi mm. vuosivapaa-moduulia, joka huolehtii automaattisesti vuoden alusta voimaan tulleista kiky-muutoksista. TimePlanin ohjelmointitiimi on työskennellyt kauan ja hartaasti saadakseen valmiiksi vuosivapaa-moduulin, joka laskee automaattisesti kiky-muutosten tuomat ansaitut, pidetyt ja jäljellä olevat vuosivapaat MaRaVa-alalla ja kaupan alalla työvuorosuunnittelua varten. Pääkäyttäjät 12 suomalaisesta yrityksestä kokoontuivat TimePlanin toimistolle Helsinkiin tutkimaan työvuorosuunnittelujärjestelmän […]

© Copyright 2017, TimePlan Software, All Rights Reserved