“TimePlanin avulla voimme palata ajassa pitkällekin taaksepäin katsomaan, mitä lisiä kullekin hoitajalle on maksettu milloinkin, samoin voidaan tarkastella heidän menneitä poissaolojaan. Tallentamalla työsuhteen koko historian samaan paikkaan säästämme paljon aikaa päivittäin.”

Näin kertoo Lillian Moberg Pedersen, Aleris Hamlet Private Hospitals in laskentatoimen assistentti Tanskassa.

Hän on käyttänyt TimePlania vuodesta 2011, kun ohjelma valittiin työvuorosuunnitteluun, työaikaleimaukseen ja henkilöstöhallintoon Aleris Hamletin seitsemään yksityiseen sairaalaan ja Aleris Careen Tanskassa. Aleris Hamlet on Tanskan suurin yksityinen sairaalayhtiö ja se työllistää yhteensä 11 000 hoitajaa, lääkäriä ja avustavaa henkilökuntaa Skandinaviassa.

Hoitajien yölisät

“Aikaisemmin meillä kului paljon aikaa hoitajien työvuorolistojen hallintaan – koska he olivat töissä? Mihin yölisiin he olivat oikeutettuja? Teimme näitä laskelmia paperilla kaikille työntekijöillemme. Meillä on paljon tuntityöntekijöitä, mikä vaikeutti laskentaa entisestään,” Lillian Moberg Pedersen sanoo.

Nykyään TimePlan pitää kirjaa kaikkien Aleris Hamletin työntekijöiden toteutuneista työajoista tuomalla heidän työaikaleimauksensa työvuorolistalle suoraan leimauspäätteeltä.

“Tarkka toteutuneiden tuntien kirjaus on erittäin tärkeää, koska se muodostaa perustan maksettaville palkoille. TimePlan laskee automaattisesti kaikki työvuorolisät ja muut tarvittavat tiedot. Järjestelmä huolehtii myös tasoittumisjärjestelmien tunneista,  työehtosopimusten sääntöjen noudattamisesta, työntekijöiden osaamisista ja niihin liittyvistä erityislisistä.” L illian Moberg Pedersen selittää.

Ajan säästäminen palkanlaskennassa

TimePlanin käyttöönotosta lähtien Aleris Hamletin henkilökunta on säästänyt aikaa sairaaloiden hallinnollisissa tehtävissä. Liiketoiminnan kasvaessa työntekijöitä on palkattu lisää ja TimePlan on auttanut heidän tärkeissä HR-asioissaan.

“Olemme säästäneet paljon aikaa palkanlaskennassa, koska meidän ei enää tarvitse laskea työvuorolisiä ja muita palkan eri osia käsin. Meidän ei myöskään tarvitse eritellä lomia, sairauksia tai muita poissaoloja manuaalisesti. Luomalla ja tallentamalla työssopimukset ja muut työsuhteen asiakirjat sähköisesti TimePlanissa saamme kaikkiin paikkoihin täysin samat tiedot työntekijöiden työhistoriasta, poissaoloista ja muista tiedoista, jolloin manuaalisten virheiden riski vähenee huomattavasti,” Lillian Moberg Pedersen sanoo.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Viimeaikaiset uutiset TimePlan-ohjelmistosta

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462