Onko sinulla yleiskatsaus työntekijöidesi päivittäisestä työajasta? Se voi muutoin tulla kalliiksi sekä sinulle että yrityksellesi. Työnantajana sinulla on oltava työajan rekisteröimisjärjestelmä, joka rekisteröi työntekijöiden työajat ja päivittäiset ylityöt. Tämä perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2019 antamaan päätökseen. Mitä päätös tarkoittaa sinun ja yrityksesi kannalta?

EU:n päätös annettiin 14. toukokuuta 2019 Espanjan erityistapauksen perusteella. Tapauksessa heräsi epäilyjä siitä, kenen tulisi olla vastuussa työaikaa koskevien sääntöjen noudattamisesta. Aikaisemmin oli työntekijän vastuulla todistaa sääntöjen rikkominen. Euroopan unionin tuomioistuin kuitenkin korosti, että työntekijä on työsuhteen heikompi osapuoli, joten hänen ei tulisi olla asiasta vastuussa.


Työajan rekisteröinti on työnantajan vastuulla

Näin ollen Euroopan unionin tuomioistuimen päätös oli, että asia on työnantajan vastuulla. Siksi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajat ottavat käyttöön ”objektiivisen, luotettavan ja helppokäyttöisen järjestelmän, jonka avulla voidaan mitata jokaisen työntekijän päivittäinen työaika”.

 Tämän järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että työaikadirektiivin sääntöjä noudatetaan. Euroopan unionin tuomioistuin toteaa, että se on tehokas ja helppo tapa saada yleiskatsaus jokaisen työntekijän yleisestä työajasta ja ylityön todellisesta kestosta.

Samalla työajan rekisteröimisjärjestelmä tarjoaa luotettavaa tietoa, jota voi tarvittaessa käyttää pätevänä todisteena. Asianmukainen työajan rekisteröiminen saa myös työntekijäsi tuntemaan olonsa paremmaksi ja turvallisemmaksi, sillä he voivat itse seurata työaikaa koskevien sääntöjen noudattamista.

 Työaikaa koskevien sääntöjen noudattaminen

EU:n päätös antaa työntekijöillesi varmuuden siitä, että työaikaa koskevia sääntöjä noudatetaan. Sääntöihin kuuluu:

  • 11 tunnin sääntö
  • 48 tunnin sääntö
  • Viikoittaisen vapaapäivän sääntö

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että työntekijöilläsi on oikeus vähintään 11 tunnin yhtäjaksoiseen lepoon jokaista 24 tunnin jaksoa kohti. Samalla kunkin seitsemän päivän jakson aikana on oltava yksi vapaapäivä, jonka tulisi mieluiten olla yhteydessä päivittäiseen 11 tunnin lepoaikaan. 48 tunnin sääntö tarkoittaa, että työntekijäsi voivat työskennellä keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana.


Kuinka sääntöjen noudattamista valvotaan eri maissa?

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion täytäntöönpanon valvomisen yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden tehtäväksi. Maiden on luotava puitteet tämän toteuttamiseksi kansallisissa säädöksissään. Sitä, kuinka Tanskan hallitus ottaa käyttöön päätöksen Tanskassa, ei ole vielä selvitetty. Kaikkien työntekijöiden päivittäinen työajan rekisteröinti on kuitenkin pakollista. Tämä hoituu tehokkaasti, selkeästi ja helposti työajan rekisteröintiin ja työvuorojen suunnitteluun soveltuvalla järjestelmällä, kuten TimePlanilla, joka kerää kaikki tiedot yhteen paikkaan.


Valitse luotettava järjestelmä työajan rekisteröimiseksi asianmukaisella tavalla

Työajan rekisteröinti on ollut TimePlan Softwaren keskeistä osaamisaluetta vuodesta 1995. TimePlanin avulla varmistat, että noudatat sovellettavia sopimuksia sekä EU:n päätöstä objektiivista, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa työajan rekisteröintijärjestelmää koskien. Viimeisten 25 vuoden aikana olemme auttaneet yli 700 asiakasta saamaan yleiskuvan työntekijöidensä työskentelytavoista ja poissaoloista sekä rekisteröimään ne. TimePlan WebApp tarjoaa päivitetyn yleiskuvan työaikatauluista, lomista ja työajoista suoraan työntekijöiden älypuhelimiin.

 Ota meihin yhteyttä vielä tänään  saadaksesi lisätietoja TimePlanin tarjoamista eduista.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462