Työvuorosuunnittelu hotelli- ja

ravintola-alalla

Joustava vuorosuunnittelu johtaville hotelli- ja ravinto-alan tarjoajille

Suuret hotelliketjut, pitopalveluyritykset ja ravintolat ympäri Eurooppaa käyttävät TimePlania työvuorosuunnittelujärjestel-mänään. Osastojen päälliköt, kuten ravintolapäälliköt ja vuoroesimiehet voivat hallinnoida työvoimaansa parhaalla mahdollisella tavalla TimePlanissa.

Esimiehet voivat suunnitella työvuorolistoja ja luoda ennusteita optimoidakseen työvoimansa käytön. Vastaanottovirkailijat, tarjoilijat, kokit, siivoojat voivat leimata itsensä sisään ja ulos TimePlanin avulla rekisteröidäkseen toteutuneet työaikansa ja tarkistaa ajantasaiset työvuorolistansa ja viestinsä suoraan älypuhelimestaan.

Henkilöstöhallinnolla on helppo huolehtia työsuhteen dokumenteista, työlainsäädännön noudattamisesta ja henkilöstön kehittämisestä suoraan TimePlanissa.

TimePlan luo palkkahallinnolle automaattisesti laskelmat palkkamateriaalia varten, perustuen työvuorosuunnitelmaan, työaikaleimauksiin, poissaoloihin, ylityörajoihin ja muihin palkkaa sääteleviin seikkoihin.

TimePlan antaa mahdollisuuden tarkkaan työaikojen hallintaan, ajan rekisteröintiin, yksityiskohtaiseen palkanlaskentaan ja sujuvaan henkilöstöhallintoon ja tyytyväsiin työntekijöihin.

Työvuorosuunnittelu – MOXY Hotels

MOXY-hotellien johtoryhmä luottaa TimePlanin työvuorosuunnitteluun ja työaikaleimauksiin niin vahvasti, että he laajentavat käyttöä 10 uuteen hotelliin Euroopassa.

Sadat yritykset eri toimialoilta käyttävät TimePlania 23 maassa ympäri Eurooppaa

“Valitsimme TimePlanin, koska ohjelma antoi meille täsmällisempiä numeroita kuin aiemmin käyttämämme ohjelmisto. TimePlanilla on paljon enemmän toimintoja ja se auttaa meitä toimimaan paljon paremmin.”

Marlene Melstrup

COO

Sunset Boulevard

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved