Henkilöstö- ja työvuorosuunnittelu
terveydenhuoltoalalla

24/7 sairaaloiden ja terveydenhuollon työvuorosuunnittelu

Useat sairaalat ja hoiva-alan yritykset käyttävät TimePlania työvuorosuunnitteluun, työaikojen kirjaukseen, henkilöstöhallintoon ja työsuhteen tietojen raportointiin.

Heitä yhdistää sama tekijä – henkilökunta, joka työskentelee kellon ympäri huolehtiakseen potilaidensa hyvinvoinnista. Siksi on erityisen tärkeää, että heillä on käytössään järjestelmä, joka varmistaa, että kaikki työajat on suunniteltu ja kirjattu oikein.

Automaattinen korvausten laskenta

TimePlan kirjaa automaattisesti ylityöt ja erilaiset vuorolisät, jonka ansiosta työntekijät voivat keskittyä ydintehtäviinsä.

Ylityövapaat, työehtosopimukset, paikalliset sopimukset ja poissaolojen hallinta – kaikki nämä ja monet muut asiat hoituvat automaattisesti TimePlanissa.

Tämä takaa koko henkilöstölle sujuvan työvälineen, joka paitsi tehostaa toimintaa säästämällä työaikaa ja henkilöstökustannuksia, myös parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä antamalla heille mahdollisuuden tarkastella työtuntejaan ja laskelmiaan omasta itsepalveluportaalistaan.

Aleris Hamlet säästää aikaa sairaalan hallinnossa

“TimePlanin avulla voimme aina palata ajassa taaksepäin katsomaan, mitä vuorolisiä kullekin hoitajalle on maksettu ja tarkastella heidän poissaolojaan. Tallentamalla työsuhteen koko historian samaan paikkaan säästämme paljon aikaa,” kertoo Lillian Moberg Pedersen, Aleris Hamlet Private Hospitalsin laskentatoimen assistentti.

Hän on käyttänyt TimePlania vuodesta 2011 alkaen, jolloin ohjelma valittiin työvuorosuunnitteluun, työaikaleimaukseen ja henkilöstöhallintoon Aleris Hamletin seitsemään yksityiseen sairaalaan ja Aleris Careen Tanskassa. Aleris Hamlet on Tanskan suurin yksityinen sairaalayhtiö ja se työllistää yhteensä 11 000 hoitajaa, lääkäriä ja avustavaa työntekijää Skandinaviassa.

Lillian Moberg Pedersen fortæller at Aleris Hamlet sparer tid hver dag og har hele historikken og alle data samlet ét sted
TimePlan holder styr på timeregistreringen for alle Aleris Hamlets medarbejdere, som stempler ind og ud via terminalskærme

Hoitajien yölisät

“Aiemmin meillä kului paljon aikaa hoitajien työvuorolistojen läpi käymiseen. Milloin he olivat töissä? Mihin vuorolisiin he olivat oikeutettuja? Teimme paljon laskelmia paperilla selvitelläksemme näitä. Meillä on paljon tuntityöntekijöitä, mikä vaikeutti laskentaa entisestään,” Lillian Moberg Pedersen sanoo.

Nyt Aleris Hamletin työntekijän leimaavat työhön saapumisen ja lähtemisen TimePlanin leimauspäätteellä ja ohjelma rekisteröi heidän toteutuneet työaikansa taukoineen.

“Tarkka toteutuneiden tuntien kirjaus on tärkeää, koska se muodostaa perustan maksettaville palkoille. TimePlan laskee automaattisesti kaikki työvuorolisät ja muut tarvittavat tiedot. Järjestelmä huolehtii myös tasoittumisjärjestelmien tunneista, työehtosopimusten sääntöjen noudattamisesta, työntekijöiden erilaisista osaamisista ja niihin liittyvistä erityislisistä.” Lillian Moberg Pedersen kertoo.

Aikaa säästyy palkanlaskennassa

TimePlanin käyttöönoton jälkeen Aleris Hamlet on säästänyt paljon aikaa hallinnon tehtävissä. Liiketoiminnan kasvaessa hoitohenkilökuntaa on palkattu lisää ja TimePlan on auttanut heidän tärkeissä HR-asioissaan.

“Olemme säästäneet paljon aikaa palkanlaskennassa, kun meidän ei enää tarvitse laskea työvuorolisiä ja muita palkan eri osia käsin. Meidän ei myöskään tarvitse eritellä lomia, sairauksia tai muita poissaoloja manuaalisesti, vaan TimePlan tuottaa kaiken palkanlaskentaa varten tarvittavan materiaalin valmiiksi.

Luomalla ja tallentamalla työsopimukset ja muut työsuhteen asiakirjat sähköisesti TimePlanissa saamme kaikkiin paikkoihin samat tiedot työntekijöiden työhistoriasta, poissaoloista ja muista tiedoista, jolloin manuaalisten virheiden riski vähenee huomattavasti,” Lillian Moberg Pedersen sanoo.

Hos Aleris Hamlet sparer de tid i lønafdelingen med TimePlan

Sadat yritykset eri toimialoilta käyttävät TimePlania 25+ maassa ympäri Eurooppaa

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462