Joustava työvuorosuunnittelun
alusta

Perusmoduuli

Perussuunnitelma

Perussuunnitelman avulla on helppo luoda mallipohjia yleisimmille työvuororakenteille, vakiovuoroille ja vuorokierroille.

Suunnittelu

Päivittäinen työkalu auttaa tekemään yksityiskohtaisia suunnitelmia työntekijöiden työajoista ja poissaoloista.

Kalenteri

Työntekijän työajat voidaan suunnitella noudattamaan tunneittain määriteltyä miehitystarvekaavioita.

Poissaolot ja korvaukset

Kokopäiväisten ja tuntikohtaisten poissaolojen lisääminen ja tarkastelu työntekijäkohtaisesti, korvausten lähettäminen, erityispäivät jne.

Työehtosopimukset

Työehtosopimusten asetukset ja hallinta paikallisten sääntöjen ja yrityksen käytäntöjen mukaan.

Varoitussäännöt

Varoitussäännöt auttavat välttämään tarpeettomia palkkakustannuksia ja konflikteja työntekijöiden kanssa.

Työntekijän perustiedot

Työntekijätiedot ja asetukset yksittäisille työntekijöille.

Osastot

Osastot heijastavat yrityksesi organisaatiorakennetta.

Lisämoduulit – Työvuorosuunnittelu

Autoplan

Autoplan-moduuli luo automaattisia työvuorolistoja ja säästää palkkakustannuksia perustuen TimePlaniin syötettyihin kriteereihin työehdoista, työaikatoiveista, osaamisesta ja miehitystarpeista. Autoplan laskee näiden pohjalta kustannustehokkaimman ehdotuksen työvuorolistan pohjaksi.

Tehtävät

Tehtävät-moduulilla on helppo kartoittaa työntekijöiden osaamista ja työtaitoja ja suunnitella päivittäistä tehtävänjakoa. TimePlan varmistaa, että tarvittavat tehtävät ja osaamiset kohtaavat niin, että oikeat työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tehtävä voi määrittää fyysistä sijaintaa, osaamista tai työtehtävää.

Ylityövapaa

Ylityövapaa-moduulilla saat yleiskatsauksen ansaituista, pidetyistä ja maksetuista ylityövapaista. Voit helposti säästää ylityökustannuksissa lähettämällä kertyneet ylityöt ylityövapaa-tilille ja käyttää niitä pienien miehitystarpeiden päivänä ylityövapaana.

Palkkabudjetti

Palkkabudjetti-moduuli on käytännöllinen työkalu suunnittelijoille ja hallinnon työntekijöille. Yleiskatsausta poissaolokustannuksista, palkkakustannuksista ja muista tunnusluvuista voidaan seurata tarkasti ja verrata niitä keskenään. Tämän avulla on helpompi pysyä budjetoiduissa luvuissa ja välttää suunnitteluvirheiden kustannuksia, sekä nähdä optimoinnin tuomien säästöjen määrät.

Lomamoduuli

Lomamoduuli on hyödyllinen työväline palkanlaskennalle ja auttaa seuraamaan ajantasaista vuosilomasaldoa sekä palkkahallinnossa että esimies- ja työntekijätasolla.

Tarvesimulointi

Tarvetimuloinnin avulla voit laskea realistisen suunnielman miehitystarpeille perustuen päivän asiakasmääriin, tuotantoyksiköihin, ja muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat miehitystarpeisiin. Tämä toiminnallisuus auttaa säästämään palkkakustannuksissa, varmistaa että miehitystave on oikein ja perustuu todellisiin tarpeisiin.

Vahti

Vahti-moduuli on suunnittelutyökalu joka näyttää, mikä työntekijä on käytettävissä tiettynä aikana. Voit luoda erilaisia vahtityyppejä eri väreillä ja saada sitä kautta selkeän yleiskuvan.

Projektit

Projektit-moduulilla voit suunnitella projekteja kaikille työntekijöillä ja pysyä kartalla siitä, kuinka projekti etenee budjetin ja aikataulun suhteen. Projektit-moduulista on erityistä hyötyä, jos työntekijä työskentelee monissa eri projekteissa jotka vaikuttavat budjetteihin ja aikatauluihin ja haluat varmistaa, että ne toteutuvat tuottavasti.

Lisämoduulit – Työaikakirjanpito

Ajan rekisteröinti

Ajan rekisteröinti -moduulilla voit helposti rekisteröidä, hyväksyä ja muuttaa leimauksia.

Leimaus

Leimaus-moduulilla työntekijät voivat leimata työaikojaa terminaalien, magneettikortinlukijoiden, sormenjälkitunnisteiden, pin koodien ja Web Appin kautta.

Arkipyhät ja joustoaika

Arkipyhät ja joustoaika auttaa esimiestä hallinnoimaan työntekijöiden plus- ja miinusliukumia tietymän joustoajan sisällä.

Lisämoduulit – Henkilöstöhallinto

Sähköiset lomakkeet

Hallinnoi ja tallenna työsopimuksia, yrityksen ohjeita, ja muita työsuhteeseen liittyviä kaavakkeita. Kaavakkeet voidaan allekirjoittaa sähköisesti.

Tilastotiedot

Tilastotiedot-moduulilla voidaan analysoida ja seurata kustannuksia ja tehdä joustavia raportteja työntekijätietoihin ja työvuorolistoille tallennetuista tiedoista. Voit hallinnoida työntekijän liikevaihtoa ja luoda omia tilastojasi kaavioiden tai taulukoiden avulla.

TimePlan Web App

TimePlan Web App -moduulin avulla työntekijöilläsi on aina tärkeät työvuorotietonsa ja työsuhdetietonsa käsillä. Ylityövapaat, lomasaladot, palkkatiedot, palkan lisät jne ovat suoraan nähtävillä älypuhelimen tai tabletin kautta. Omien tietojen tarkastelun lisäksi työntekijät voivat tarvittaessa tarkastella myös omia tietojaan ja viestiä heidän kanssaan.

Järjestelmän integrointi

Palkkatietojen vienti

Palkkatietojen vienti antaa viedä palkanlaskentaa varten tarvittavat tiedot valittuun palkanlaskentajärjestelmään. Timeplan laskee täyden yleiskatsauksen ei palkkalajeista, kokonaiskustannuksista, vuorolisistä, bonuksista, ja poissaoloista, perustuen työvuorolistan hyväksyttyihin tietoihin.

Import

Tuonti-moduulilla voit helposti tuoda, muuttaa ja poistaa tietoja TimePlanista massa-ajolla. TimePlanin korkea joustavuus antaa mahdollisuudet integroida TimePlanin monen eri järjestelmän kanssa.

Export

Vienti-moduulilla voit helposti viedä tietoja TimePlanin tieokannasta muihin tietokantoihin ja järjestelmiin.

Auto Run

Autorunilla voit ajastaa tuontiedostoja ja vientitiedostoja muodostumaan automaattisesta valittuina hetkinä.

TimePlan on Windows-pohjainen järjestelmä, johon voidaan lisätä nettipohjainen Web App.

Varaa TimePlan-esittely

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

TimePlan on tanskalainen tuote

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462