Työvuorosuunnittelun raportit
ja optimointi

Tee oikeita päätöksiä

TimePlanin sisään rakennetut analysointi- ja raportointityökalut tekevät siitä ainutlaatuisen ja johtavan työvoimanhallintajärjestelmän.

Ohjelman avulla on helppo tehdä oikeanlaisia päätöksiä niin yhtä työntekijää koskevissa ratkaisuissa, kuin  myös koko yrityksen työvuorosuunnittelun tilanteesta, sillä TimePlan antaa niihin tarkkaa ja luotettavaa tietoa.

Sekä esimiehet että yrityksen johto voivat analysoida työvoiman tehokkuutta, budjetin toteutumista ja kustannusten käyttöä osastojen, hallinnollisten alueiden tai koko yrityksen tasolla muutaman klikkauksen avulla. Raportteja voidaan asettaa muodostumaan myös automaattisesti kuukausittain, tertiaaleittain tai kvartaaleittain.

Online Overview of Employee Schedules

Magasin Du Nord pitää palkkakustannukset hallinnassa TimePlanin avulla

”Valitsimme TimePlanin, koska esimiehet näkevät järjestelmästä osastonsa palkkakustannukset helposti ja selkeästi. Se on erityisen tärkeää, sillä he ovat itse vastuussa budjettinsa toteutumisesta.”

Hanne Bjorholm
Magasin Du Nord
Asiakkaana vuodesta 2006

Suunnittelu on hallinnassa

TimePlanin avulla on helppo huolehtia työvuorojen luomisesta kaikkien tarvittavien sääntöjen mukaan. Jos suunnitelma rikkoo sopimuksia, varoitusikkuna nousee välittömästi suunnittelijan näytölle. Tarvittaessa varoitussäännöillä voidaan myös estää tietyt rikkomukset, kuten liian lyhyet lepoajat.

Suunnittelussa on mahdollista verrata myös suunnitelman palkkakustannuksia budjettiin ja tehdä oikeita päätöksiä niiden mukaan.

TimePlanin tallentamista työntekijätiedoista ja työvuorohistoriasta on helppo luoda tilastoja esim. henkilöstön kokoonpanosta, vaihtuvuudesta, kustannusten suhteesta liikevaihtoon, sairauspoissaoloprosenteista ja muista.

Happy Employees with Efficient Workforce Management
Mads Stenger fra POWER laver detaljerede lønbudgetter og rapporter med TimePlan

POWER: TimePlan on selkeä ja tarkka

”Olemme erityisen tyytyväisiä TimePlanin helppokäyttöisyyteen ja siihen, että työntekijämme sisäistävät sen välittömästi. TimePlan on myös valtavan joustava järjestelmä. Voit ajaa suunnitelman pohjaksi yksittäisiä perussuunnitelmia, luoda yksityiskohtaisia palkkabudjetteja ja ottaa erilaisia raportteja.” sanoo elektoniikkaliike POWERin Operatiivinen päällikkö Mads Stenger.

TimePlan on POWERille merkittävä osa laajentumisstrategiaa Tanskassa. Mads Stenger käyttää sähköistä allekirjoitusta tehdessään sopimuksia 70 uuden työntekijän kanssa Vibyssä. Samalla hän esittelee uusille työntekijöille TimePlan Web Appin toiminnot uuden POWER-myymälän aloituspalaverissa.

”Valitsimme TimePlanin, koska saamme sieltä tarkempaa numerotietoa kuin aiemmasta ohjelmastamme. TimePlanissa on myös paljon monipuolisempia toimintoja, jotka auttavat meitä edistämään liiketoimintamme edistämisessä ja tekemään parempaa tulosta.”

Marlene Melstrup

Johtaja

Sunset Boulevard

TimePlan tuo yrityksesi yhteen

TimePlan tuo työntekijöillesi, esimiehillesi, henkilöstöhallinnollesi, palkanlaskennallesi ja analyytikoillesi järjestyksen ja yleiskatsauksen päivittäiseen aikatauluunne.

Työntekijöillä on pääsy TimePlaniin WebAppin kautta. Siellä he näkevät ajantasaiset tiedot työajoistaan, käytettävissä olevista lomistaan, kertyneistä ylitöistään, vapaista työvuoroista jne. Työntekijät voivat myös viestiä sen kautta työajoistaan, vapaatoiveistaan, vuorojen vaihdoistaan ja muista henkilöstöasioista.

Yksi väline koko työvoiman hallintaan

TimePlan tarjoaa kaikki työkalut tehokkaaseen työvoiman ja henkilöstön hallintaan. Monista eri osa-alueista koostuvan ratkaisun ansiosta TimePlan voidaan asettaa vastaamaan juuri oman yrityksesi tarpeisiin.

TimePlanin eri osa-alueet koostuvat mm. päivittäisestä tehtävänjaosta, poissaolojen hallinnoinnista, työaikaleimauksista, avainluvuista, palkkatietojen viennistä jne.

Varaa TimePlan-esittely

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sadat yritykset eri toimialoilta käyttävät TimePlania 25+ maassa ympäri Eurooppaa

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462