“TimePlanin valinnassa ratkaisevaa oli ohjelman kunnianhimoisuus ja soveltuvuus Finanssiliiton työehtosopimuksiin,” sanoo Martin Wennerstrøm, Santanderin HR-analyytikko.

Wennerstrøm otti TimePlanin käyttöön GE Money -pankissa vuonna 2013 ja on vienyt ohjelman fuusion mukana Santanderille. Hän on erityisen tyytyväinen TimePlanin yhteensopivuudesta Finanssiliiton työehtosopimusten kanssa ja siitä, että se tekee jokapäiväisestä työstä Santanderilla helpompaa sekä työntekijöille että johdolle.

Kunnianhimo ratkaisee

”GE Money Bankilla tarve siirtyä exceleistä monipuolisempaan työajanhallintaan nousi kasvavista erikoispiirteistä ja auditointitarpeista. Tarkastelimme kolmea eri järjestelmää ja valitsimme TimePlanin, koska ohjelma oli paljon kilpailijoitaan kunnianhimoisempi, ja tuki Finanssiliiton työehtosopimuksia täysin,” sanoo Martin Wennerstrøm, Santanderin HR-analyytikko.

Kun Santader osti GE Money -pankin vuonna 2014, TimePlan siirtyi mukaan uuteen yhtiöön tärkeänä työkaluna, sillä myös Santanderin työvuorosuunnittelu oli aiemmin perustunut exceleihin.

”Otimme TimePlanin käyttöön vaiheittain fuusion aikana ja tänä päivänä käytämme sitä työvuorojen suunnitteluun, työaikaleimauksiin sormenjälkitunnisteiden  avulla, poissaolojen hallintaan, lomien seurantaan  jne.,” Wennerstrøm kertoo.

Automaattiset lisien laskennat

”Kaikista manuaalisesta vuorolisien laskennasta on päästy eroon.  Säästämme työtunteja ja palkkakustannuksia kuukausittain. Jos työvuoro jatkuu pitkälle iltaan, TimePlan luo vuoron perusteella iltalisän automaattisesti. Kaikki excelin käytössä olleet ongelmat ovat myös kadonneet,” Wennerstrøm sanoo.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Viimeaikaiset uutiset TimePlan-ohjelmistosta

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462