– Med TimePlan kan vi alltid finne tilbake til hvilke sykepleiere som har fått hvilke tillegg og når de fikk dette – også i forhold til fraværsregistrering, ferie, sykdom og refusion. Vi sparer tid hver dag og har hele historikken og alle data samlet på ett sted.

Slik lyder det fra Lillian Moberg Pedersen, regnskapsassistent hos Aleris Hamlet privathospitaler i Danmark.

Hun har arbeidet med TimePlan siden 2011, da programmet ble valgt til vaktplanlegging, tidsregistrering og HR – administrasjon hos Aleris Hamlets syv privathospitaler i Danmark og hos Aleris Omsorg. Aleris Hamlet er Danmarks største privathospital og sysselsetter 11.000 sykepleiere, leger og annet personale i Norden.

Nattillegg til sykepleiere

– Før i tiden hadde vi veldig manuell administrering av sykepleierens timelister. Når hadde de arbeidet, hvilke nattillegg skulle de ha? Vi regnet alt på papir – også på våre andre medarbeidere, for vi har mange timelønnede, forteller Lillian Moberg Pedersen.

Nå holder TimePlan orden på timeregistreringen for alle Aleris Hamlets medarbeidere, som stempler inn og ut via terminalene med sitt medarbeidernummer.

– Korrekt tidregistrering er meget viktig for oss, fordi det danner grunnlaget for lønn. TimePlan beregner alle tillegg og forbereder automatisk grunnlaget for lønn. TimePlan holder også orden på våre arbeidsavtaler og overenskomster og tar høyde for hvilke funksjoner og hvilke lønnstrinn hver medarbeider har, sier Lillian Moberg Pedersen.

Sparer tid i lønningsavdelingen

Siden innføringen av TimePlan har personalet hos Aleris Hamlet spart tid både i administrasjonen og andre steder på sykehusene. Samtidig har de blitt ansatt mange flere medarbeidere i perioden, og her har TimePlan vært en hjelp med HR – saker.

– Vi har spart tid i lønningsavdelingen, fordi vi ikke lengere skal utføre manuelle beregninger av lønningene baseret på timelister. Vi har også spart tid ved ikke lenger å skulle beregne fravær, ferie, sykdom, refusjon, osv. manuelt. Å ha ansettelsesavtaler lagret elektronisk i TimePlan er også en stor hjelp sammen med medarbeidernes fraværshistorikk, ansettelseshistorikk, osv. Risikoen for manuelle feil er også blitt vesentlig redusert, lyder det fra Lillian Moberg Pedersen.

  • Please enter a number greater than or equal to 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nylige nyheter fra TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462