Når man vokser så er korrekte data overordnet,” ,” sier Jørgen Holst, ansvarlig for TimePlan ved Nordic Choice Hotels.

Han arbeider for tiden med to IT-prosjekter over kjedens 200 hoteller i de nordiske landene hvor TimePlan spiller en viktig rolle i innsamling av data, system integrasjon og ytelsesstyring..

“En av favorittegenskapene mine med TimePlan er samlingen av data og alt vi kan gjøre med disse dataene,” sier Jørgen Holst, People & Culture Manager ved Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels har brukt TimePlan for administrasjon av arbeidsstyrken siden 2013 og har nylig implementert prognosesystemet PMI, som ved hjelp av data fra TimePlan, gir avdelingsledere nøyaktig oversikt over hvordan deres avdeling gjør det.

Lyset i cockpit lyser rødt

“Prognosesystemet er viktig for hotellene våre fordi vi arrangerer blant annet store banketter og en F&B manager kan gjerne planlegge 1.000 timer i løpet av en dag.”

Dersom en avdeling bruker flere timer enn planlagt så vil PMI varsle med et rødt lys. Følger avdelingen planen så vil det lyse grønt.

Vi må ikke vente på kvartalsrapporten for å fnne ut om vi er over eller under budsjett. Vi kan se det umiddelbart takket være registrerte arbeidstimer fra TimePlan,” sier Jørgen Holst.

Nordic Choice Hotels vokser og har brukt tid på å skape en database med kunder og leverandører. Nå er tiden inne for å fokusere på kjedens over 14.000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

“Når vi ansetter en ny person blir de “født” i vår database. Herfra overfører vi dem til TimPlan hvor vi tildeler dem vakter og sender registrerte arbeidstimer til lønnskjøring. Derfor er integrasjonen mellom TimePlan og våre andre IT-systemer veldig viktig,” sier Jørgen Holst.

Rettferdig og lik lønn

Jørgen Holst legger til at før Nordic Choice Hotels tok i bruk TimePlan hadde de ikke nødvendigvis oversikt over hvor mange ansatte et hotell eller hele kjeden hadde.

“TimePlan strømlinjeformer vår organisasjon over hoteller og land. Ved å introdusere TimePlan sikrer vi at arbeidsflyten er lik og våre ansatte blir lønnet rettferdig og likt – uansett hvor og når de arbeider.” Jørgen Holst, People & Culture Manager Nordic Choice Hotels.

Full kontroll med TimePlan
I tillegg til å bidra med nyttige data og analyser så har TimePlan flere andre fordeler. Disse fordelene hjelper til å alltid ha full kontroll og ha oversikt over avdelinger.

TimePlan kan for eksempel hjelpe dere med:

  • Skiftplanlegging
  • Prognoser for å optimalisere bemanningsbehov
  • Registrer arbeidstider
  • Sjekk arbeidsplaner på smarttelefon
  • Hold orden på ansattdokumenter og kontrakter
  • Sikre at avtaler og arbeidsmarkedsregler følges
  • Automatisk overføring av data til f.eks. lønnssystemer

Kontakt en konsulent for å høre mer om hvordan TimePlan kann hjelpe dere.

  • Angi et tall som er større enn eller lik 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nylige nyheter fra TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462