Lønn er ofte en tung post på budjettet. Derfor vil du sikkert også gjerne spare så mye som mulig på disse utgiftene – uten å gå på kompromiss med bemanningen og kundeservicen i din virksomhet. Det kan et workforce management-system hjelpe deg med.

Workforce management er en rekke aktiviteter du gjør bruk av for å øke effektiviteten og produktiviteten blant dine medarbeidere. Et workforce management system har mange fordeler – og vil gi enda flere, hvis du og din virksomhet klarer å utnytte det optimalt.

Her er hvordan du sparer lønnsutgifter, mens du samtidig får mer tilfredse medarbeidere.

Bruk dine data som utgangspunkt for din basisplan

Et viktig redskap du får når du bruker et (godt) workforce management system er analyser og statistikker. TimePlan har innebygde rapporteringsverktøy og kunstig intelligens. Dette gjør at du på få sekunder kan få nyttig informasjon om din virksomhet – for eksempel:

  • Sykefravær
  • Overtidsarbeide
  • Lønnsutgifter versus budsjett

Den information kan du bruke til å planlegge bedre. Få oversikten over hvor mange fulltidsmedarbeidere du har bruk for, sammenlignet med medarbeidere på deltid. Se fraværsprosenten og ta høyde for denne fremover. Lær av ditt datagrunnlag, og bruk dette som utgangspunkt for din basisplan.


Kjenn forretningen din
.

For å redusere lønnsutgiftene, må du kjenne forretningen din. Du skal ha en innsikt i når du har det som travlest.

Når skal hyllene fylles opp, hvor lang tid tar det, og når handler dine kunder mest. Denne informasjonen er et viktig ledd i å oppnå enda bedre planlegging.

Ved å kjenne din forretning unngår du overbemanning, underbemanning og å betale tillegg for overtidsarbeid eller å tilkalle personale.


Bruk ressursene bedre

Et workforce management-system hjelper deg med å bruke ressursene bedre. TimePlan sørger for at du alltid har de rette menneskene, på rett sted på rett tidspunkt.

Systemet gir deg oversikt over timeregistrering, så dine faste medarbeidere hverken har for mange eller for få timer. TimePlan hjelper deg dessuten med å oppdage spilltid, så du kan optimalisere arbeidsprosessene eller endre arbeidstidene. Er der for eksempel et bedre tidspunkt det skal komme varer på? Eller skal du ha andre åpningstider?

Utover å spare utgifter, vil et workforce management-system bidra til bedre kunde­opplevelse og medarbeidertilfredshet.


Gjør det enklere for dine medarbeidere

Tilfredse medarbeidere leverer et bedre resultat. Utover å øke medarbeidertilfredsheten gjennom høyere produktivitet, kan et workforce management-system skape verdi på flere måter:

TimePlan medvirker til en sterkere bedriftskultur gjennom bedre og mer tilgjengelig kommunikasjon. Dine medarbeidere kan lettere se vaktplanen sin, bytte vakter, se status på fleksitid og ferieønsker.

Dessuten får du korrekt registrering av timer og lønnskjøring. Prosessene blir lettere for alle medarbeidere på tvers av avdelinger.

Du øker både tilfredsheten, sparer lønnutgifter og øker effektiviteten.


Workforce management system versus regneark

I motsetning til et regneark gir et online system deg en samlet oversikt i én løsning. Det alene bidrar til økt medarbeidertilfredshet, fordi alle i virksomheden har alle data samlet ett sted.

Samtidig sparer du tid og ressurser, fordi systemet automatisk gir deg meldinger, når du for eksempel bryter arbeidsmarkedsregler eller timeantall. TimePlan kan også forslå en automatisk vaktplan, som beregnes ut fra dine data og behov.

Og så hjelper TimePlan deg med å overholde komplekse overenskomster. Det betyr at du sparer lønnsutgifter, unngår bøter, og at dine medarbeidere er garantert rettferdig og korrekt behandling.

TimePlan gir deg dermed tilfredse medarbeidere, mer fornøyde kunder og en bedre forretning.

  • Angi et tall som er større enn eller lik 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nylige nyheter fra TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462