Personaladministration for helseforetak

og offentlige institusjoner

 

24/7 vaktplanlegging for helseforetak og offentlige institusjoner

En lang rekke institusjoner som for eksempel sykehus, sykehjem og dagsinstitusjoner benytter TimePlan til vaktplanlegging, tidsregistrering og HR-administrasjon.

Disse institusjonene har til felles at deres medarbeidere arbeider dag og natt for å ta seg av pasienter og beboere, og dette krever et online planleggingssystem, som sikrer at alle arbeidstimer er planlagt og registrert korrekt.

TimePlan registrerer automatisk overtid og andre tillegg, så medarbeiderne kan fokusere på sine oppgaver og ikke på om de har fått overtidstillegg eller ei. TimePlan tar seg av alt dette og mye mer. Avspasering, arbeidsavtaler, lokale regler og fravær – alt blir beregnet automatisk i TimePlan.

Resultatet er en god opplevelse for alle medarbeidere, utallige arbeidstimer spart på manuelle beregninger og betydelige lønnskostnader spart på det årlige budsjettet.

Virksomheter i 23 land benytter TimePlan

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved