Vaktplanlegging til industrien

og produksjon

Online vaktplanlegging for produksjon- og industrivirksomheter

Flere og flere virksomheter innenfor produksjon og industri benytter nå TimePlan til å planlegge vakter, holde orden på arbeidstimer og fravær, HR-administration, m.m. Virksomhetene leverer tjenester til f.eks. vindmøller og maritim sektor, mens noen av dem er gjenbruksstasjoner og biotekvirksomheter.

Alle har til felles at de er nødt til å ha et pålitelig verktøy for å sette opp vaktplaner og holde orden på medarbeidertimer og HR-administrasjon.

TimePlan har en modul kalt “Prosjekter”, hvor en virksomhet kan knytte inn medarbeidere til forskjellige prosjekter i løpet av en dag og registrere hvor mange arbeidstimer som blir brukt på hvert prosjekt.

Medarbeiderne kan stemple inn og ut på et prosjekt via sin smarttelefon, og TimePlan gir dermed ledelsen og administrasjonen en oppdatert oversikt over alle timer og personalkostnader for hvert enkelt prosjekt.

Virksomheter i 23 land benytter TimePlan

”Jeg er veldig visuelt anlagt, og med TimePlan kan jeg sette alt opp i bokser og farger. Alle medarbeiderne vises på ett stort skjermbilde. TimepLan sørger for at de får det antallet timer de skal ha over en 6-ukers periode.”

Robert Bruun Mariager

Driftskoordinator

ARC Genbrugsstationer

Kunde siden 2003

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved