Vaktplanlegging og personalledelse
for detaljhandlen

Enkel vaktplan og personal-administrasjon for internasjonal detaljhandel

TimePlan hjelper detaljvirksomheter i 25 land med å sette opp vaktplaner, registrere arbeidstimer, lage lønnsbudsjetter, analyser og HR–administrasjon.

Butikker er ofte åpne på kveldstid og i helgene. TimePlan hjelper med å holde kontrollen på arbeidstimene og sikrer at medarbeiderne får de tilleggene de har krav på.

TimePlan sørger også for at den enkelte medarbeider ikke får unødig overtid eller færre timer enn det som står i ansettelseskontrakten.

TimePlan sikrer at din virksomhet har oppdaterte vaktplaner, korrekt tidsregistrering, enkel personaladministrasjon for HR-avdelingen, samt fornøyde medarbeidere.

Magasin Du Nord får oversikt med TimePlan

“Vi valgte TimePlan fordi det gir våre avdelingsledere en enkel og oversiktlig måte å se lønnsutgiftene på. Dette måles hele tiden mot avdelingens budsjett.”

Hanne Bjorholm
Magasin Du Nord
Kunde siden 2006

POWER legger ut vakter ’til salgs’ på mobilen

For elektronikkjeden POWER er TimePlan en integrert del av ekspansjonsstrategien i Danmark. Operational manager Mads Stenger benytter funksjonen Digital Signatur for å underskrive nye medarbeiderkontrakter, og han viser TimePlans Web App frem på intromøtene i de nye POWER varehusene.

POWER A/S er i rask vekst. Syv nye varehus åpner i Danmark neste år, balnt annet i Viby, Holstebro og Sønderborg.

Operational manager Mads Stenger har benyttet TimePlan siden 2013 hos Expert, og da han var med på å starte POWER opp i 2015, ble TimePlan en naturlig del av oppsettet for de første fem varehusene.

POWER skriver medarbejderkontrakter under med Digital Signatur i TimePlan
Mads Stenger fra POWER er glad for TimePlans brugervenlighed og fleksibilitet omkring vagtplanlægning

Autoplan og fleksibilitet

Nå blir TimePlan en del av de syv nye varehusene, og Mads Stenger gleder seg spesielt til Autoplan, som gir varehusjefene mulighet for automatisk vaktplanlegging og tidsbesparelser i hverdagen. POWER har snart 700 medarbeidere og planlegger å ansette ytterligere 400 i løpet av neste år.

– Det vi er spesielt glade for med TimePlan, er at programmet er intuitivt og at våre medarbeidere forstår det fra start. TimePlan har også utrolig stor fleksibilitet. Du kan kjøre en enkelt basisplan eller sitte og ’nerde’ med detaljerete lønnsbudsjetter og rapporter, sier Mads Stenger.

Vakter ’til salgs’ på Web App’en

Mads Stenger er også begeistret for den nye TimePlan Web App.

– Vi viser Web App’en til våre medarbeidere på introdagene og får den satt opp på smarttelefonene deres. For oss er det viktig å holde på de unge med god programvare. 60 % av våre medarbeidere er timeansatte. Det er en stor hjelp for oss å kunne sette vakter ”til salgs” på app’en og la medarbeiderne selv melde seg på. Det sparer oss for en masse tid, telefoner, SMSer og Excel ark, lyder det fra Mads Stenger.

Hos POWER bytter medarbejderne vagter via TimePlans Web App og kan skrive beskeder til hinanden

Flere fordeler med TimePlan

Automatisering

Autoplan lager vaktplanen for deg, slik at du får mer tid til kunder og medarbeidere.

Advarsler

TimePlan varsler deg hvis overenskomster og lokale bestemmelser ikke blir overholdt.

Oversikt

TimePlan gir deg en oppdatert oversikt over bedriftens bemanning. Du unngår under- og overbemanning, og holder dermed kostandene nede.

Optimalisering

TimePlan har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt som optimaliserer din planleggingsprosess. Alle data er samlet på ett sted.

Virksomheter i 25+ land benytter TimePlan

TimePlan kunder detajl

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462