Enkel ferie- og fraværsstyring

Ferie- og fraværsstyring

Ferie- og fraværsstyring er en av TimePlans kjernefunksjoner. Når du utarbeider en vaktplan tar TimePlan automatisk høyde for planlagt ferie og andre fridager for hver enkelt medarbeider. TimePlan beregner arbeidstiden og lønnen, og dette blir sendt direkte til lønnssystemet. TimePlan gir deg en rask oversikt over fraværet for hver medarbeider.

På ledelsesnivå kan TimePlan hjelpe deg med å analysere og rapportere om fravær, f.eks. for hele virksomheten eller for de enkelte avdelingene. TimePlan gir deg en rask oversikt over fravær for hver medarbejder i forbindelse med refusjon.

TimePlan tager automatisk højde for planlagte ferier og fridage for hver enkelt medarbejder
Happy Employees with Efficient Workforce Management

Oversikt med TimePlans Web App

Ved å benytte TimePlans Web App kan medarbeiderne enkelt se sine ferie- og fraværsdager. De kan også søke om fridager, melde seg syke, m.m.

Med TimePlans Web App har medarbeiderne alltid vaktplanen rett i hånden og kan se sine kommende arbeidstider og samtidig hvem de skal arbeide sammen med.

Medarbeiderne kan også om ønskelig sende beskjeder til hverandre, og TimePlan kan settes opp til at medarbeiderne kan bytte vakter innbyrdes eller tilby å ta ledige vagter.

Aleris Hamlet: Bedre fraværsstyring på sykehuset

– Med TimePlan kan vi alltid finne tilbake til hvilke sykpleiere som har fått hvilket tillegg når – også i forhold til fraværsregistrering, ferie, sykdom og refusjon. Vi sparer tid hver dag og har hele historikken og alle data samlet ett sted, sier Lillian Moberg Pedersen, regnskapsassistent hos Aleris Hamlet privathospitaler i Danmark. Hun har arbeidet med TimePlan siden 2011.

– Siden innføringen av TimePlan har vi spart tid i lønningsavdelingen, fordi vi ikke lengre må utføre manuell beregning av lønn basert på timelister. Vi har også spart tid ved ikke lengere å skulle beregne fravær, ferie, sykdom, refusjon, osv. manuelt. Risikoen for manuelle feil er også blitt vesentlig redusert, sier Lillian Moberg Pedersen.

Aleris Hamlet sparer tid og reducerer risikoen for manuelle fejl med TimePlan

Flere fordeler med TimePlan

Automatisk vagtplanlegging

La Autoplan lage vaktplanen for deg, så du kan bruke tiden på dine kunder og medarbeidere i stedet. Ut fra de opplysningerne du legger inn vil Autoplan lage den optimale vaktplanen.

Struktur og oversikt

TimePlan gir medarbeidere, avdelingsledere, HR-avdeling, lønningsavdeling, og controllere struktur og oversikt i hverdagen. Medarbeiderne kan se sine vaktplaner på mobilen og bytte vakter med kolleger.

Sikker håndtering av persondata

Datasikkerhet og pålitelighet har høyeste prioritet i TimePlan. Dette er en av årsakerne til at mange multinasjonale selskap har valgt TimePlan til å håndtere hundretusenvis av medarbeidere.

20+ års erfaring

TimePlan er resultatet av 20+ års erfaring med å håndtere arbeidstid og arbeidslivslover på tvers av 25 land. TimePlan er utviklet i tett samarbeide med våre kunder.

Bestill en gratis TimePlan presentasjon

  • Angi et tall som er større enn eller lik 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Virksomheter i 25+ land benytter TimePlan

TimePlan CustomersTimePlan Customers

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462