Fleksibel Workforce Management
plattform

Grunnmodulen

Grunnmodul

Grunnmodulen er lett å vedlikeholde og nyttig som mal for generelle vaktplaner.

Vaktplan

Det daglige verktøyet for detaljeret planlegging av arbeidstider og fravær.

Kalender

Medarbeidernes arbeidstider planlegges slik at de følger en kurve defineret ut fra virksomhetens bemanningsbehov pr. time.

Fravær og ferie

Registrering av og oversikt over fraværstimer og dager for hver medarbeider med gode rapporteringsmuligheter.

Overenskomster

Oppsett og vedligehold av overenskomster og lokale regler som virksomheten opererer innenfor.

Varslingsregler

Unngå konflikter med dine medarbeideres overenskomster og spar unødvendige lønnkostnader.

Medarbeider grunndata

Informatsjon om ansettelse og vilkår for hver enkelt medarbeider.

Avdelinger

Avdelinger kan settes opp i tråd med din virksomhets organisasjon.

Tilleggsmoduler – Arbeidstidsplanlegging

Autoplan

Autoplan lager vaktplanen for deg og sparer deg for tid og tapte lønnskroner. Ut fra de opplysningene som du registrerer om ansettelsesvilkår, preferanser, funksjoner og bemanningskrav, validerer Autoplan informasjonen og setter opp det best mulige forslaget til en vaktplan for en gitt periode.

Funksjoner

Med Funksjoner er det enkelt å planlegge og fordele ressurser etter de enkelte funksjoner i virksomheten. TimePlan sikre at de nødvendige arbeidsfunksjoner og kompetanse er på riktig sted på rett tidspunkt. En funksjon kan både være fysiske plasseringer, kompetanse og jobbfunksjoner.

Avspasering

Med Avspasering får du en samlet oversikt over opptjent, utført og utbetalt avspasering. Du kan samtidig lett spare overtids-betaling ved å sende nødvendig overtid til avspaserings-kontoen og utnytte dager med lavt bemanningsbehov til avspassering.

Lønnsbudsjett

Lønnsbudsjett er et sterkt analyse- og ledelsesverktøy til planleggerne, samt til kontroll på hovedkontoret og distriktskontoret. Du får oversikt over fraværsomkostninger, lønnsutgifter og nøkkeltall, og du kan holde kontroll med budsjettet, slik at du unngår planleggingsfeil. Du får også oversikt over hvor mange penger du kan spare ved optimalisering.

Feriesaldostyring

Feriesaldostyring er et verdifullt verktøy for lønningskontoret, som gjør det enkelt å styre og å få oversikt over medarbeidernes saldoer for ferie og fridager. Du har alltid et korrekt grunnlag for eksport til lønnssystemet.

Behovssimulering

Med Behovssimulering kan du beregne et realistisk forslag til bemanning ut fra kundestrøm- men for dagen, antallet av produksjonsenheter og annet som påvirker bemanningsbehovet. Det kan føre til mange sparte lønnskroner, fordi du sikrer korrekt bemanning i forhold til behov.

Vakter

Vakter er et planleggingsverktøy som viser hvilke medarbeidere som er tilgjengelige i en planlagt periode. Du kan opprette forskjellige vakttyper med hver deres fargekode og dermed få en god visuell oversikt.

Projekter

Med modulen Projekter kan du planlegge prosjekter for den enkelte medarbeider, og holde øye med hvordan projektet skrider frem i forhold til budsjett og milepæler. Hvis medarbeiderne arbeider på flere forskellige prosjekter med egne budsjetter og tidsfrister, er Projekter spesielt fordelaktig.

Tilleggsmoduler – Tidsregistrering

Tidsregistrering

Med modulen Tidsregistrering kan du enkelt registrere, godkjenne og redigere arbeidstider.

Sign In

Med Sign In kan du registrere medarbeidernes arbeidstid via terminaler med kortleser, fingeravtrykk eller personlig kode. Du kan også la medarbeiderne registrere inn og ut via TimePlan Web App’en. Hvis en terminal er offline, lagrer den fortsatt sign-in data lokalt. Dette overføres til TimePlan når systemet er online igen.

Special Holidays & Flexitime

Special Holidays and Flexitime is a tool for planners, managers and controllers. The module makes it easy to manage the employees’ accounts with extra hours or if they are lacking hours according to their employment contract. You can easily offset work hours over a defined period of time.

Tilleggsmoduler – Personalledelse

Elektroniske Formularer

Du kan opprett og lagre ansettelsesavtaler, firmapolicy, noter og andre formularer i Elektroniske Formularer. Kontrakter kan underskrives med digital signatur funksjonen (tilgjengelig i Danmark pr dato, i Norge planlagt Q3/2017).

Statistikk

Modulen Statistikk er et verdifullt verktøy for ledere og planleggere som ønsker analyser av og oversikt over kostnader. Du kan f.eks. holde kontroll på medarbeidernes omsetning og sette opp dine egne statistikker, og presentere dette med grafer eller tabeller.

TimePlan Web App

Med TimePlan Web App har dine medarbeidere alltid viktig informasjoner rett i hånden. De kan enkelt holde orden på sine timer, avspasering, ferie, lønn, kjøring og mye annet via sin smarttelefon eller nettbrett. I tillegg til egne data kan medarbeiderne også finne nyttig informasjon om deres kollegaer og sende beskjeder til hverandre.

Systemintegrasjon

Lønneksport

Med Lønneksport kan du med ganske få klikk eksportere data om medarbeidernes lønnsgrunnlag fra TimePlan til din virksomhets lønnssystem. Du får en komplett oversikt over lønnsdata, totale lønnsutgifter og kostander for den enkelte medarbeider. TimePlan beregner medarbeiderens arbeidstimer, tillegg, overtid, ferie, fravær, osv. basert på godkjente data.

Import

Med tilleggsmodulen Import kan du enkelt og raskt sette inn, endre og slette data i TimePlan via import av eksterne data. Takket være høy fleksibilitet i importoppsettet er det mulig å integrere med de aller fleste IT-systemer.

Eksport

Med tilleggsmodulen Eksport kan du enkelt eksportere data fra TimePlans database til andre databaser og IT-systemer.

Autokjøring

Med Autokjøring kan du enkelt eksportere og importere data, så både ekstern og intern informasjon oppdateres på bestemte tidspunkt. Du kan f.eks. importere dagens omsetning til TimePlan, hvis virksomheten bruker et annet system til å levere slike data.

TimePlan er et Windows baseret system med muligheden for at tilføje en webbaseret app.

Bestill en gratis TimePlan presentasjon

  • Angi et tall som er større enn eller lik 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

TimePlan er utviklet i Danmark

TimePlan Software A/S er selskapet bak markedets ledende programvare for vaktplanlegging, tidregistrering og HR – administrasjon. Virksomheten blev grunnlagt i 1995 og utviklingen av TimePlan skjer i tett samarbeide med våre kunder.

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462