Styring av arbeidsoppgaver og -funksjoner
for medarbeiderne

Arbeidsoppgaver og -funksjoner

Medarbeidere kan utføre mange forskjellige oppgaver i løpet av en arbeidsdag. Oversikt over medarbeidernes kompetanse, evner og fokusområder er essensielt for kunne utvikle medarbeiderne, motivere dem og få til god ressursbruk i virksomhetens planlegging og drift.

Med TimePlan kan du registrere data om medarbeidernes kompetanse og ferdigheter, og planlegge arbeidsoppgavene ut fra dette. Dette er spesielt nyttig feks innenfor bygg- og anleggssektoren, der oppgavene ofte krever spesiell kompetanse eller en sertifisering for å utføre oppgaven.

Hvis du ser at noen medarbeidere gjerne vil arbeide ut fra et bestemt tidsmønster, kan den enkeltes preferanser registreres i TimePlan.

Online Overview of Employee Schedules
Happy Employees with Efficient Workforce Management

Oppgaveoptimalisering

TimePlan passer på at alle nødvendige arbeidsfunksjoner og kompetansebehov blir styrt til rett tid og sted.

I løpet av en arbeidsdag kan du tildele forskjellige funksjoner til ulike medarbeidere. TimePlan visualiserer disse arbeidsfunksjonene med fargekoder og navn i basisplanen og planleggingsverktøyet.

Hvis det f.eks. er travelt i kassen i forretningen om ettermiddagen, kan flere medarbeidere planlegges til å utføre denne funksjonen. Hvis mengden av kunder stilner av i perioder om formiddagen, kan en medarbeider gå til varepåfylling eller ut på lageret.

jem & fix tar TimePlan med til Norge

“Vi har brukt TimePlan de siste 15 årene i Danmark, fordi programmet oppfyller vårt behov for fleksibel personaladministrasjon. Vi har hatt medvirkning til utviklingen av nye funksjoner i TimePlan, og det er avgjørende for oss at TimePlan kan settes opp etter vårt behov i Norge,” sier Jesper Paarup Blicher, HR & Drifts Controller hos jem & fix Danmark.

“I jem & fix tenker vi mye på vår bruk av ressurser. Ikke bare i forhold til hvor mange medarbeidere som skal være på arbeide hvor og når, men vi tar også hensyn til kompetansen. Hvilke medarbeidere kan hva? Det har vi nå også mulighet for i Norge, takket være TimePlan,” sier Jesper Paarup Blicher.

Johnny Svensson og HCA Airport beregner alle tillæg i følge overenskomsterne med TimePlan
Glade medarbejdere hos Scandic Hotels til det årlige TimePlan møde

Et viktig verktøy for hotellbransjen

– TimePlan modulen “Funksjoner” er et meget viktig verktøy for våre kunder i hotellbransjen, forklarer Magnus Börjesson fra den svenske TimePlan forhandleren PA Kompetens. På bildet ser vi han sammen med Scandic Hotels medarbeidere som nummer tre fra venstre.

– Modulen “Funksjoner” gjør det mulig å fordele lønnsutgifter på forskjellige avdelinger. Det vil si at hvis en medarbeider f.eks. hjelper med frokosten i tre timer og deretter arbeider fem timer i en annen restaurant på hotellet, så kan TimePlan fordele timene på de to avdelingene innenfor samme vakt. Dette gjør det feks mulig for våre hotellkunder å se hva frokosten utgjør ui lønnsutgifter, lyder det fra Magnus Börjesson.

HCA Airport: HCA Airport: Flyavganger krever mange funksjoner

– Under “Funksjoner” i TimePlan kan vi se hvilke medarbeidere som har hvilke arbeidsoppgaver på hvilke flyavganger. Dette er svært nyttig for oss, fordi en medarbeider kan ha mange forskellige arbeidsoppgaver og funksjoner i løpet av en vakt, og kan vi kan også se hvor mye tid som brukes på hver funksjon, forteller Johnny Svensson, IT-ansvarlig hos Hans Christian Andersen Airport i Odense.

– Vi har noen meget kompliserte arbeidsavtaler og våre medarbeidere arbeider ofte på ugunstige tidspunkter alt etter flyavgangene. TimePlan beregner automatisk alle de nødvendige tilleggene, så lønnen blir korrekt, sier Johnny Svensson.

Johnny Svensson og HCA Airport beregner alle tillæg i følge overenskomsterne med TimePlan

”Jeg er meget visuelt anlagt og med TimePlan kan jeg sætte alting i kasser og farver. Alle medarbejdere bliver vist på ét stort skærmbillede. TimePlan sørger for, at de får de timer, de skal have over en seks-ugers periode.”

Robert Bruun Mariager

Driftskoordinator

ARC Genbrugsstationer

Kunde siden 2003

Bestill en gratis TimePlan presentasjon

  • Angi et tall som er større enn eller lik 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Virksomheter i 25+ land benytter TimePlan

Disse kunder bruker TimePlan

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462