Effektiv vaktplanlegging

Online Overview of Employee Schedules

Spar arbeidstid og lønnskostnader

TimePlan gir deg oversikt og optimaliserer din planlegging av vakter, arbeidstider, arbeidsoppgaver, fravær, m.m. TimePlan overholder også alle lokale overenskomster og regler i arbeidslivet.

Bedrifter i 25 land nyter godt av TimePlans vaktplanlegging innenfor ulike bransjer. Programmet gjør det enkelt å gjøre endringer og treffe beslutninger.

Med TimePlans Web App har du og dine medarbeidere alltid vaktplanen lett tilgjengelig på en smartphone, tablet eller PC.

Funksjonen Autoplan setter opp vaktplanen for deg, slik at du får mere tid til dine kunder og medarbeidere. Se nedenfor.

Automatisering

Autoplan lager vaktplanen for deg, slik at du får mer tid til kunder og medarbeidere.

Advarsler

TimePlan varsler deg hvis overenskomster og lokale bestemmelser ikke blir overholdt.

Oversikt

TimePlan gir deg en oppdatert oversikt over bedriftens bemanning. Du unngår under- og overbemanning, og holder dermed kostandene nede.

Optimalisering

TimePlan har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt som optimaliserer din planleggingsprosess. Alle data er samlet på ett sted.

Analyser og rapporter

TimePlan hjelper deg med å overholde din budsjettramme og nå dine mål i virksomheten. Utover den detaljerte planleggingen av dine medarbeideres arbeidstid, kan du også lage bemanningsstatistikker og analyser gjennom ulike nøkkel parametere.

Med TimePlan kan du i tillegg simulere dine bemanningsbehov, så du kan beregne hvor mange medarbeidere du har bruk for til en gitt oppgave eller en jobbfunksjon pr dag.

La Autoplan sette opp vaktplanen for deg

Systemutvikler Rune Mosbæk er en av hovedarkitektene bak TimePlans populære funksjon Autoplan. Han forklarer hvordan Autoplan genererer den mest optimale vaktplanen for deg – helt automatisk.

– Autoplan sikrer at du som TimePlan-bruker alltid treffer den korrekte bemanningen og får grønne telleverk på skjermen. Du unngår å betale unødig overtid og ulempetillegg, og du sparer også tid selv ved å slippe og lage den første versjonen av vaktplanen, forklarer Rune Mosbæk.

Rune Mosbæk er en af hovedarkitekterne bag TimePlans populære funktion Autoplan.
TimePlans funktion Autoplan kommer med forslag til en vagtplan for en given periode

Brukeren kan selv justere

Autoplan kommer med et forslag til en optimal vaktplan for en gitt periode, basert på de data du som TimePlan planlegger har lagt inn i systemet.

– Det finnes fortsatt andre løsninger og forslag i systemet, og du som bruker kan justere planen og så kjøre Autoplan igen. På denne måten kan du se flere muligheter for vaktplaner, og du har alltid full kontroll over din planlegging, sier Rune Mosbæk.

Rune og teamet med TimePlan programmerere har tatt høyde for alle aktuelle faktorer for å sikre den mest optimale vaktplanen. Dette inkluderer dine bemanningskrav som kunde, med arbeidstider, varslingsregler, overenskomster, mm. TimePlan tar også alltid hensyn til disse faktorene når du lager vaktplaner manuelt i programmet.

Virksomheter i 25+ land benytter TimePlan

Disse kunder bruker TimePlan

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462