Enkel ferie- og fraværsstyring

med TimePlan

Ferie- og fraværsstyring

Ferie- og fraværsstyring er en av TimePlans kjernefunksjoner. Når du utarbeider en vaktplan tar TimePlan automatisk høyde for planlagt ferie og andre fridager for hver enkelt medarbeider. TimePlan beregner arbeidstiden og lønnen, og dette blir sendt direkte til lønnssystemet. TimePlan gir deg en rask oversikt over fraværet for hver medarbeider.

På ledelsesnivå kan TimePlan hjelpe deg med å analysere og rapportere om fravær, f.eks. for hele virksomheten eller for de enkelte avdelingene. TimePlan gir deg en rask oversikt over fravær for hver medarbejder i forbindelse med refusjon.

Happy Employees with Efficient Workforce Management

TimePlan Web App

Ved å benytte TimePlans Web App kan medarbeiderne enkelt se sine ferie- og fraværsdager. De kan også søke om fridager, melde seg syke, m.m.

Bestill en gratis TimePlan presentasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Virksomheter i 25 land benytter TimePlan

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved