Digital kommunikasjon mellom

medarbeidere og ledelse

TimePlans Web App forbedrer kommunikasjonen mellom medarbeiderne og ledelsen, og verktøyet automatiserer diverse HR-prosesser i virksomheten.

Kommunikasjonen om vakter og HR-saker er strukturert, pålitelig, mobil og oppdatert.

Online Overview of Employee Schedules

Informasjon rett i hånden

Dine medarbeidere har viktig informasjon rett for hånden på sin smarttelefon, nettbrett eller PC.

De kan se arbeidsplanen sin uansett hvor de befinner seg, og de har oversikt over ferie, avspasering, fleksitid, opptjente arbeidstider og lønn.

Medarbeider grunndata er lett å vedlikeholde.
Gjennom TimePlan Web App’en kan medarbejderne selv redigere egne grunndata som f.eks. nytt mobilnummer.

Forespørsler om arbeidstider

Når en medarbeider legger inn endringer i TimePlans Web App, blir det automatisk oppdatert i TimePlan.

Medarbeiderne kan taste inn hvilke vakter, dager og timer, de gjerne vil arbeide. De kan også frigi vakter samt bytte vakter med hverandre.

I tillegg kan medarbeiderne også be sin avdelingsleder om godkjenning av f.eks. ferie, utgifter og reiserefusjoner.

Medarbeiderne kan lett kommunisere med hverandre via chatfunksjonen i TimePlans Web App.

De kan også få melding via SMS eller epost på sin smarttelefon, nettbrett eller PC med bekreftelse på at mottakeren har lest beskjeden.

Medarbeiderne kan dessuten skrive beskjeder til hele grupper og avdelinger. .

Happy Employees with Efficient Workforce Management

Bestill en gratis TimePlan presentasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Virksomheter i 25 land benytter TimePlan

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved