Styring av arbeidsoppgaver og -funksjoner

for medarbeiderne

Medarbeidere kan utføre mange forskjellige oppgaver i løpet av en arbeidsdag. Oversikt over medarbeidernes kompetanse, evner og motivasjon er essensielt for kunne utvikle medarbeiderne, motivere dem og få til god ressursbruk i virksomhetens planlegging og drift.

Online Overview of Employee Schedules

Arbeidsoppgaver og -funksjoner

Med TimePlan kan du registrere data om medarbeidernes kompetanse og ferdigheter, og planlegge arbeidsoppgavene ut fra dette.

Hvis du ser at noen medarbeidere gjerne vil arbeide ut fra et bestemt tidsmønster, kan den enkeltes preferanser registreres i TimePlan.

Oppgaveoptimalisering

TimePlan passer på at alle nødvendige arbeidsfunksjoner og kompetansebehov blir styrt til rett tid og sted.

I løpet av en arbeidsdag kan du tildele forskjellige funksjoner til ulike medarbeidere. TimePlan visualiserer disse arbeidsfunksjonene med fargekoder og navn i basisplanen og planleggingsverktøyet.

Happy Employees with Efficient Workforce Management

Bestill en gratis TimePlan presentasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Virksomheter i 25 land benytter TimePlan

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved