“När du expanderar blir exakta data helt avgörande”, säger Jørgen Holst, TimePlan-ansvarig på Nordic Choice Hotels.

 Han driver två it-projekt som ska införas på kedjans 200 hotell i Norden ochhär spelar TimePlan en avgörande roll vid datainsamling, systemintegration och resultatstyrning.

”En av mina favoritfunktioner i TimePlan är datainsamlingen och allt det vi kan använda dessa data till”, säger Jørgen Holst, People & Culture Manager på Nordic Choice Hotels. 

Den nordiska hotellkedjan har använt TimePlan för bemanningsplanering sedan 2013 och implementerade nyligen prognossystemet PMI som via färska data från TimePlan ger avdelningschefer en exakt översikt över hur deras avdelningar sköter sig.

Cockpit lyser rött

”Prognossystemet är viktigt för våra hotell eftersom vi har stora sällskap och en F & B Manager kan lätt förbruka 1 000 arbetstimmar på en dag.

Om en avdelning förbrukar fler timmar än planerat lyser cockpiten i PMI-systemet rött. Om avdelningen följer planen lyser den grönt.

Vi behöver inte vänta på kvartalsredovisningen för att se om vi ligger över eller under budget. Vi kan se det meddetsamma tack vare personalens tidsregistrering i TimePlan”, berättar Jørgen Holst. 

Nordic Choice Hotels expanderar och har därför lagt tid på att skapa databaser över kunder och leverantörer. Nu är det dags för kedjans över 14 000 medarbetare i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

”När vi anställer nya medarbetare ”föds” de i vår databas. Därifrån för vi över dem till TimePlan så att vi kan tilldela dem arbetspass och skicka timdata till lönehantering. Därför är integrationen mellan TimePlan och våra andra it-system avgörande” säger Jørgen Holst.

 

Rättvis och lika lön

Jørgen Holst tillägger att innan Nordic Choice Hotels införde TimePlan visste man inte alltid hur många anställda ett hotell eller hela kedjan hade.

”TimePlan strömlinjeformar vår organisation övergripande för alla hotell och länder. Genom att införa TimePlan har vi försäkrat oss om att våra arbetsflöden är identiska och att våra medarbetare får rättvis och lika lön – oavsett var och när de jobbar.” Jørgen Holst, People & Culture Manager, Nordic Choice Hotels

Full kontroll med TimePlan

Förutom att bidra med användbara data och analyser har TimePlan flera andra praktiska funktioner. Dessa funktioner hjälper dig att alltid ha full kontroll och överblick över dina olika avdelningar och områden.

Med TimePlan kan du till exempel

  • lägga arbetsscheman
  • göra prognoser för optimering av bemanningen
  • stämpla in och ut för att säkerställa korrekt tidsregistrering
  • kolla arbetsscheman och meddelanden på smartmobil
  • hålla ordning på personaldokument, kontrakt och medarbetarutveckling
  • se till att avtal och arbetsmarknadsregler efterlevs
  • automatiskt överföra data till t.ex. lönesystem.

Kontakta en konsult för att få veta mer om hur TimePlan kan hjälpa dig.

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste nyheterna från TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462