Lönekostnader är ofta en tung post i budgeten. Därför vill du säkert sänka dem utan att kompromissa med bemanningen och kundservicen på företaget. Det kan ett bemanningsplaneringssystem hjälpa dig med.

Bemanningsplanering är ett antal åtgärder för att öka personalens effektivitet och produktivitet. Ett bemanningsplaneringssystem har många fördelar – och det kan bli ännu fler om du och ditt företag kan utnyttja det optimalt.

Du sänker lönekostnaderna samtidigt som du får nöjdare medarbetare.

Använd dina data som utgångspunkt för en grundplan

Ett viktigt redskap du får när du använder ett (bra) bemanningsplaneringssystem är analyser och statistik. TimePlan har inbyggda rapporteringsverktyg och artificiell intelligens. Det betyder att du på bara några sekunder kan få bra praktisk information om företaget såsom

  • sjukfrånvaro
  • övertidsarbete
  • lönekostnader kontra budget.

Denna information kan du använda för bättre planering. Få en överblick över hur många heltidsanställda du behöver jämfört med deltidsanställda. Titta på frånvaroprocenten och ta med den i beräkningen framöver.

Lär dig av dina data och utgå från dem när du utarbetar din grundplan.

Lär känna din verksamhet

För att kunna sänka lönekostnaderna måste du lära känna din verksamhet. Du måste veta när du får som mest att göra – när det måste fyllas på i hyllorna, hur lång tid det tar och när dina kunder handlar mest. Denna information är ett viktigt steg mot ännu bättre planering.

Genom att lära känna din verksamhet undviker du över- och underbemanning och att betala övertidsersättning eller att behöva kalla in extrapersonal.

Utnyttja resurserna bättre

Ett bemanningsplaneringssystem hjälper dig utnyttja resurserna bättre. TimePlan ser till att du alltid har rätt personer på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Systemet ger dig överblick över tidsregistrering så att din fastanställda personal varken får för många eller för få timmar. TimePlan hjälper dig dessutom att upptäcka spilltid, så att du kan optimera arbetsprocesserna eller ändra arbetstiderna. Finns det till exempel en bättre tidspunkt för varuleveranser? Eller ska du ha andra öppettider? Förutom att du sänker kostnaderna kommer ett bemanningsplaneringssystem att bidra till bättre kundupplevelser och ökad medarbetarnöjdhet.

Underlättar för dina medarbetare

Nöjda medarbetare levererar bättre resultat. Förutom att öka medarbetarnöjdheten genom högre produktivitet kan ett bemanningsplaneringssystem skapa värden på flera sätt.

TimePlan medverkar till en starkare företagskultur genom bättre och tillgängligare kommunikation. Dina medarbetare kan lättare se sina arbetsscheman, byta arbetspass, se sina saldon och lägga in önskemål om semester.

Dessutom får du korrekt registrering av timmar och lönehantering. Processerna blir enklare för alla medarbetare oavsett avdelning. Du ökar nöjdheten, sänker lönekostnaderna och ökar effektiviteten.

Bemanningsplaneringssystem kontra kalkylblad

Jämfört med kalkylblad ger ett onlinesystem en komplett överblick i en enda lösning. Bara det leder till ökad medarbetarnöjdhet eftersom alla på företaget har alla data samlade på ett enda ställe.

Samtidigt sparar du tid och resurser eftersom systemet automatiskt varnar om du till exempel bryter mot arbetsmarknadsregler eller överskrider antal timmar. TimePlan kan även föreslå ett automatiskt arbetsschema utifrån dina data och behov. Inte nog med det – TimePlan hjälper dig även att efterleva komplexa avtal. Det betyder att du sänker lönekostnaderna, undviker böter och att dina medarbetare garanteras rättvis behandling.

TimePlan ger dig alltså gladare medarbetare, gladare kunder och lönsammare drift.

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste nyheterna från TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462