De vanligaste frågorna (FAQ)

De vanligaste frågorna (FAQ)

Vi har samlat ihop en rad med frågor som vi ofta får när det gäller TimePlan – både från existerande kunder och potentiella nya kunder. Du kan läsa frågorna och svaren här nedan.

Hur många medarbetare skall jag ha för att använda TimePlan?
TimePlan håller koll på schemaläggning, tidsregistrering och HR-administration för 10 medarbetare och uppåt. Det finns ingen övre gräns för hur många medarbetare TimePlan kan hantera.
Vad kostar TimePlan?
TimePlan är moduluppbyggt och skräddarsys, så att det uppfyller din verksamhets behov exakt – varken mer eller mindre. Därför varaierar priset på TimePlan därefter, beroende på vilka moduler du väljer. Kontakta en av våra säljare eller konsulter för en gratis TimePlan demo.
Vilka branscher använder sig av TimePlan?
TimePlan används av en lång räcka av verksamheter och organisationer inom detaljhandeln, nöjesparker, transport, hotell, restauranger, omsorg, produktion, bank, finans, industri och service. Läs vad våra kunder säger om TImePlan.
Hur lägger man schema iTimePlan?
I TimePlan kan du lägga schema på flera olika sätt. Du har både möjlighet för att ta in de anställdas önskemål via TimePlans Web App och låta de anställda själva önska lediga pass. Man kan ockå välja att använda TimePlans basplan. Om du rullar ut ditt schema via basplanen så skapas ett årsschema på ett ett par få sekunder. TimePlan kan också skapa ett schema automatiskt via modulen Autoplan. Detta kräver att du känner till ditt bemanningsbehov. TimePlans scheman kan även kombineras med funktioner och projekt.
Hur lägger jag in ett automatiskt schema i TimePlan?
Med modulen Autoplan kan du låta TimePlan lägga schemat för dig – helt automatiskt. Autoplan tar höjg för medarbetarnas semester, lön, anncienitet, certifieringar, preferenser mm. Du kan själv ändra i schemet i efterhand. Læs mere om Autoplan.
Hur kan medarbetarna se sitt schema i TimePlan?
Medarbetarna kan se sina scheman på sin mobil, tablet och dator med TimePlans Web App.
Hur kan medarbetarna byta pass i TimePlan?
Med TimePlans Web App kan medarbetarna frige pass som de inte kan arbeta och själva önska och ta lediga pass. Du kan även ställa in TimePlan så att passbyten kan ske utan en chefs godkännande efter först till kvarn principen. Eller en inställning där det krävs en chefs godkännande av passbyten och godkännande av arbetspassönskemål.
Kan jag skicka meddelanden i TimePlan?
Ja, med meddelandefunktionen i TimePlans Web App kan du skicka meddelanden till dina medarbetare, och de kan skicka meddelanden till varanadra. Som chef kan du också kommunicera ut till alla medarbetare på samma gång via meddelandemodulen, och även passa på att lägga in gemensam information under företagsnyheter.
Hur använder jag tidsregistrering i TimePlan?
Du kan registrere komma- och gåtider i TimePlan med hjälp av terminal, kortläsare, kod, TimePlans Web App, m.m. Det är också möjligt att efterregistrera sin arbetstid i TimePlan. Kontakta TimePlan Softwares konsulter för att höre mer om tidrapportering.
Håller TimePlan koll på kompsaldon, semester och frånvaro?
Ja, TimePlan håller automatiskt koll på semester, frånvaro, komsaldon, sjukdom mm. baserat på den data, du som medarbetare, administratör eller chef lägger in. Du kan alltid se hur mycket semester och komp en medarbetare har till godo.
Hur hanterar jag HR-administration i TimePlan?
Du kan hålla koll på personalen, anställningsavtal, dokumentation, certificeringar, nyckeltal, m.m. i TimePlans HR-modul. TimePlan tar också höjd för avtal och lokalavtal i olika länder
Kan jeg skriva under med Digital Signering i TimePlan?
Ja, du kan skriva under avtal och andra viktiga doument med Digital Signatur i TimePlan. Du sparar både tid och pengar i form av porto, och Digital signering ökar samtidigt datasäkerheten och att man efterföljer GDPR.
Kan TimePlan följa kollektivavtal?
Ja, TimePlan ställs in så att det automatiskt följer lokala arbetsmarknadsregler och branschspsecifika avtal. Varje gång en ny lag träder i kraft så blir TimePlan uppdaterat så att denna lag följs.
Kan TimePlan hjälpa till med att följa GDPR?
Ja, TimePlan hjälper till att följa EU Dataskyddsförordningen. Läs mera om TimePlan och GPDR.

Är din fråga inte besvarad?

Har du en fråga som inte har blivit besvarat så är du mer än välkommen att kontakta oss.

Industrier i 25+ länder använder TimePlan

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462