Online schemaläggning för

nöjesparker

Flexibel schemaläggning av timanställda och säsongsarbetare

Många av TimePlans kunder inom nöjesparks- och underhållningsbranchen anställer säsongsarbetare år efter år. I TimePlan kan de återanvända scheman från tidigare år och använda dessa för gamla eller nya medarbetare. Där med så behöver man inte börja om på nytt o lägga nya scheman varje år.

Nöjesparker är normalt sätt öppna på kvällarna och helgerna, där det gäller speciella arbetsmarknadsregler för tillägg och övertid.

TimePlan säkrar att alla arbetstimmar är registrerade korrekt via en sign-in terminal eller TimePlans Web App.

Medarbetarna kan njuta av sitt arbete väl medvetna om att alla timmar blir registrerade och att alla regler följs.

Ledningen sparar tid och besvär varje dag med en lätt personaladministration i TimePlan och en automatisk överföring av löneinformation till lönesystemet.

Kundhistoria – Rush Trampolin Park

– Vi har valt TimePlan för att våra medarbetare kan se schemat på sin mobil och själva byta arbetspass. Vi arbetar på många olika tidpunkter och platser, och våra medarbetare kan stämpla in och ut i TimePlan via en iPad.

Thomas Pedersen
Souschef, Rush Danmark

Industrier i 23 länder använder TimePlan

”Med TimePlans Web App kan vi kommunicera ut lediga arbetspass till 20 biologi- och veterinärstudenter, som hjälper oss vid speciella events”

Louise Nordbjerg Bach

Formidlingskoordinator

Copenhagen Zoo

Kund sedan 2007

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved