Personaladministration för sjukhus

och offentliga institutioner

Schemaläggning dygnet runt för sjukhus och offentliga institutioner

En lång rad med institutioner såsom sjukhus, daginstitutioner och omsorgsfaciliteter använder TimePlan till schemaplanering, tidrapportering och personaladministration.

Det som institutionerna har gemensamt är att deras medarbetare arbetar dag och natt för att ta hand om patienter och andra behövande. Detta kräver ett planeringssystem som är online som säkrar att alla arbetstimmar är planerade och registrerade korrekt.

TimePlan registrerar automatiskt övertid och andra tillägg så medarbetarna kan fokusera på sina uppgifter och inte på om de har fått övertidstillägg eller inte. TimePlan hanterar allt detta och mycket mer. Kompledighet, kollektivavtal, lokala arbetsmarknadsregler och frånvaro. Allt blir automatiskt beräknat i TimePlan.

Resultatet är en bra upplevelse för alla medarbetare, sparande av otaliga arbetstimmar på att slippa manuella beräkningar och betydliga lönekostnader sparas på den årliga budgeten.

Industrier i 23 länder använder TimePlan

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved