Schemaläggning för flygplatser, färjor

och annan transport

Smidig schemaläggning av personal och uppgifter

Att planera och hålla koll på arbetstimmar på en flygplats, på färjeturer och distributionsfirmor kan vara en stor utmaning, när man färna vill bemöta kundernas krav och förväntningar. Allting får väldigt snabbt i vardagen.

Lyckligtvis har TimePlan gjort det lätt för transportbranchen över hela Europa, så att de kan lägga scheman online, hålla koll på arbetstimmar och har tillgång till viktiga analyser och administrationsverktyg dygnet runt. In- och utstämplingar kan registreras även om TimePlan är offline, och kan uppdaterat och synkroniserat när TimePlan är online igen.

Alla scheman i TimePlan tar höjd för kollektivavtal och lokala arbetsmarknadsregler. Räkneverket varnar dig direkt om du är på väg att ge en medarbetare för många elelr för få arbetstimmar.

TimePlan hjälper dig också med att undgå att betala för onödigt övertidsarbete, och programmet håller koll på frånvaro, semester och kompledighet.

Resultatet är en lättare arbetsdag, nöjda medarbetare, reducerade lönekostnader och en bättre överblick för cheferna i vardagen.

Industrier i 23 länder använder TimePlan

”Våra anställda kan se sina scheman på sina mobiltelefoner och byta arbetspass via TimePlan. Detta är en mycket bra funktion för de medarbetare som inte arbetar på flygplatsen varje dag utan som rings in för att hjälpa till med flygavgångarna”

Johnny Svensson

Head of IT

Hans Christian Andersen Airport

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved