Schemaläggning och personalstyrning
inom detaljhandeln

Smidig schemaläggning och personal-administration för den internationella detaljhandeln

TimePlan hjälper detaljverksamheter i 25 länder med att lägga scheman, registrera arbetstimmar, registrera lönebudgetar, analysera och admnistrera personaladministration.

Butiker är ofta öppna på kvällar och helger. TimePlan hjälper till att hålla koll på arbetspassen och säkrar att medarbetarna får de tillägg som de har rätt till.

TimePlan säkrar också att den enskilda medarbetaren inte får onödigt övertidsarbete eller färre timmar än det som står i anställningsavtalet.

Magasin Du Nord får en tydlig kontroll med TimePlan

”Vi valde TimePlan för att det ger våra avdelningschefer ett enkel och överskådligt sätt att hålla koll på sina personalkostnader. Det jämförs i förhållande till deras budget.”

Hanne Bjorholm
Magasin Du Nord
Kund sedan 2006

POWER lägger ut arbetspass “till salu” på mobilen

För elektronikkedjan POWER är TimePlan integrerad del i expansionsstrategin i Danmark. Operational Manager Mads Stenger använder funktionen Digital Signatur för att skriva under nya anställningsavtal, och han visar TimePlan Web App vid sina intromöten i de nya POWER varuhusen.

POWER A/S växer snabbt. Sju nya varuhus öppnar i Danmark under nästa år, häribland i Viby, Holstebro och Sønderborg.

Operational Manager Mads Stenger har använt TimePlan sedan 2013 hos Expert, och sen var han med och start upp POWER år 2015, då blev TimePlan en naturlig del av setupen för de första fem varuhusen.

POWER skriver medarbejderkontrakter under med Digital Signatur i TimePlan
Mads Stenger fra POWER er glad for TimePlans brugervenlighed og fleksibilitet omkring vagtplanlægning

Autoplan och flexibilitet

Nu blir TimePlan en del av de sju nya varuhusen, och Mads Stenger glädjer sig lite extra åt att använda sig av Autoplan, det ger varuhuscheferna möjlighet till en automatisk schemaläggning och tidsbesparingar i vardagen. POWER har just nu 700 medarbetare och planerar att ha ytterligare 400 inom det närmsta året.

– Det som vi är extra nöjda med gällande TimePlan är att programmet är intuitivt, och att våra medarbetare förstår hur det fungerar från start. TimePlan har även en stor flexibilitet. Du kan köra på en enkel basplan eller sitta o ”nirda” med detaljerade lönekostnadsbudgetar och rapporter, säger Mads Stenger.

Arbetspass “till salu” på Web Appen

Mads Stenger är och entusiastisk gällande den nya TimePlan Web App.

– Vi visar våra medarbetare Web Appen vid våra introduktionsdagen och sätter upp den på deras smartphones. För oss är det viktigt att behålla de unga och duktiga mjukvaruprogrammerarna. 60% av våra anställda är timanställda. Det är en stor hjälp för oss att kunna lägga ut pass ”till salu” på appen och låta medarbetarna själva önska dem. Det sparar en massa tid, telefonsamtal, SMS och Exceldokument, säger Mads Stenger.

Hos POWER bytter medarbejderne vagter via TimePlans Web App og kan skrive beskeder til hinanden

Automatisering

Autoplan modulen lägger schemat åt dig så att du sparar tid och lönekostnader.

Varning

TimePlan varnar dig, om avtal och lokala arbetsmarknadsregeler inte följs, under tiden som du lägger schemat.

Överblick

TimePlan ger dig en uppdaterad överblick över din bemanning. Du undviker under- och överbemanning och sparar därmed tid och lönekostnader.

Optimering

TimePlan har ett enkelt och intuitivt användarflöde, som optimerar din planeringsprocess. All data är samlat på ett och samma ställe.

Industrier i 25+ länder använder TimePlan

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462