Schemaläggning till

industriell service

Schemaläggning online för produktions- och industriverksamheter

Fler och fler verksamheter inom produktion och industri använder nu TimePlan till att planera arbetspass, hålla styr på arbetstimmar och frånvaro, personaladministration mm. Några verksamheter är inom tex. vindkraftverk och den maritima sekton, och några av dem är återvinningsstationer och bioteknikverksamheter.

Det som alla har gemensamt är att de behöver ett pålitligt program att lägga scheman in och hålla koll på sina medarbetares timmar och personaladministration.

TimePlan har en modul som kallas ”Projekt”, där en verksamhet kan knyta en medarbetare till olika projekt i slutet av dagen och registrera hur många arbetstimmar det har använts på varje projekt.

Medarbetarna kan stämpla in och ut på ett projekt via sin smartphone, och TimePlan ger på så sätt cheferna och administrationen en uppdaterad överblick över alla timmar och personalkostnader på varje enskilt projekt.

Industrier i 23 länder använder TimePlan

”Jag är väldigt visuellt lagd, och med TimePLan kan jag lägga in allt i boxar och färger. Alla medarbetare visas på en stor skärmbild. TimePlan ser till att de får sina timmar de skall ha under en sexveckorspersiod.”

Robert Bruun Mariager

Operations Coordinator

ARC Genbrugsstationer

Kund sedan 2003

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved