Använder du ett system för schemaläggning och ett annat för lönehantering? Skriver du in uppgifterna manuellt i de olika systemen med risk för fel och tidsspillan? 

Korrekt integration mellan dina it-system kan effektivisera din vardag och spara både tid och pengar. Programvaruarkitekt Finn Harsfort på TimePlan Software förklarar här hur det går till.

”Det är inte särskilt många it-system som är fristående. De behöver kommunicera med andra system”, säger Finn Harsfort.

Till vardags jobbar han med projekt som förbättrar TimePlan vad gäller integration med andra system. Det görs för att säkerställa den bästa lösningen för våra kunder. 

”TimePlan integrerar med många olika system. Systemen måste kunna utbyta de data kunderna använder för att kunderna ska få den mest optimala och kompletta lösningen.”

Finn Harsfort poängterar att integration kan ske både via webb-API och via import och export av datafil.

Utbyta data i realtid

När TimePlan integrerar med andra system innebär det att data som matas in i TimePlan automatiskt synkroniseras med de andra systemen – och omvänt.

”Det är inte alla kunder som använder TimePlans HR-system. De använder kanske bara modulerna schemaläggning och tidsregistrering. Så för att få den mest optimala lösningen utbyts dessa data mellan systemen. Om du registrerar en medarbetare i ditt HR-system registreras hen automatiskt även i TimePlan. Det är både mindre tidskrävande, enklare och minskar risken för fel”, förklarar Finn Harsfort.

Finn Hasfort integrationer

Vilka möjligheter finns till integration med andra system?

Inom bemanningsplanering finns det många möjligheter till integration. Med TimePlan kan du bland annat integrera med system inom kategorierna

 • lönesystem
 • digital signatur
 • HR-system
 • ERP
 • sms, mejl, kalender och kommunikation
 •  

Inom de olika kategorierna samarbetar TimePlan Software med en lång rad integrationspartners såsom ProLønDatalønesignatur, PenneoSympa och Microsoft Dynamics Ax.

Se vilka system TimePlan integrerar med.

Fördelar med att systemen integrerar med varandra

När ditt bemanningsplaneringssystem integrerar med t.ex. lönesystem, ERP, digital signatur eller liknande får du fem stora fördelar:

 • Exakthet slipp fel

Du slipper klipp-och-klistra-fel och skrivfel. Det är alltid uppdaterade, korrekta siffror som kommer upp i samtliga system.

 • Effektivitet spara tid och pengar

Du frigör tid för administrationspersonalen. De kan ägna tiden effektivare åt andra göromål.

 • Överblick allt samlat på en och samma plats

Du behöver inte längre leta i olika mappar och dokument. Du har alltid en uppdaterad överblick. Allt är samlat online.

 • Optimering datautbyte i realtid

Du optimerar arbetsprocesserna mellan samtliga avdelningar på hela företaget. Förutom administrationen har personalen alltid själva åtkomst till arbetsschema, semestersaldo och liknande.

 • Säkerhet automatisk överföring

När data överförs automatiskt säkerställs dessutom att filerna inte kan ses av obehöriga. Det kan till exempel vara lönefiler eller kontrakt.

Anpassas efter kundernas behov

”Vi på TimePlan får regelbundet förfrågningar från våra kunder om nya integrationer med nya system. Därför vidareutvecklar vi hela tiden TimePlan, så att vi kan erbjuda den bästa möjliga integrerbara lösningen”, säger Finn Harsfort.

”Som kund får du en konsult knuten till dig som hjälper dig anpassa TimePlan efter just ditt företags behov. Det enda du behöver göra är att ha avtal på plats med dina övriga systemleverantörer och tala om för konsulten vilka behov och önskemål du har. Sedan ordnar vi integrationen.”

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag.

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste nyheterna från TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462