Danmarks äldsta och största varuhus, Magasin du Nord har sedan 2006 använt TimePlan för sin schemaläggning, tidsregistrerting och HR-administration för sina 1900 anställda i Köpenhamn Lyngby, Rødovre, Odense och Aarhus. 

”Vi beslutade oss för TimePlan, för att det var det system som vi tyckte var det mest användarvänliga. Vi fick en möjlighet att att själva påverka utvecklingen av systemet, och det har betytt mycket för oss,” säger Hanne Bjorholm, Personnel & Salary Manager hos Magasin du Nord.

”Det som är en stor fördel för oss, är att cheferna kan på ett enkelt och snabbt sätt hela tiden få de aktuella siffrorna gällande lönekostnader direkt i TimePlan. Detta eftersom de skall jämföras gent emot deras budget och det kan följas upp under vägen, ” berättar Hanne Bjorholm.

Ett riktigt bra verktyg

Maria Kai (på bilden) är driftansvarig för Magasin du Nords skoavdelning och det första som hon gör när hon kommer på morgonen är att kolla in TimePlan antingen på sin mobil, tablet eller dator.

”TimePlan är ett riktigt bra verktyg för mig när det gäller att hålla koll på vem det är som skall arbeta under dagen och för att schemalägga hela dagens drift. Jag använder det även på kvällen för att se morgondagens schema och för att förutse eventuella problem med bemanningen under hektiska perioder, och hur vi kan lösa det i god tid,” berättar Maria Kai.

”När jag får ett samtal från en anställd som önskar ha semester eller är sjuk, så är det skönt att kunna kolla och fixa detta i TimePlan direkt, istället för att sitta och bläddra igneom papper eller starta upp ytterligare ett system, som inte fungerar.” Maria Kai tillägger att medarbetarna är också nöjda med att de själva kan vara med o bestämma om vem som kan ta deras pass, och att alltid kunna se vem de skall arbeta tillsammans med.

Enkelt att estimera kostnader

Anders Højberg Nielsen är Shop Manager för kosmetik i Magasin du Nord, och han håller koll på antalet arbetstimmar för sina 100 medarbetare på avdelningen.

”De största fördelarna som TimePlan har, är att programmet gör det väldigt lätt för en att estimera sina kostnader, både på dagsbasis, veckobasis och för hela löneperioden. Det är enkelt och överskådligt att följa våra kollektivavtal,” säger Anders Højberg Nielsen.

”Beroende på vilket avtal medarbetaren går på så blir de gula om hen har för få timmar, röda om de har arbetat för många timmar och gröna om det är perfekt”, säger han och pekar på sin skärm där TimePlan visar de röda, gula och gröna räkneverken.

Medarbetarna får korrekt lön

TimePlans sätt att hantera och följa många kollektivavtal är en av de viktigaste funktionerna för Magasin du Nord.

”En av våra främsta prioriteringar är såklart att våra medarbetare får rätt lön. Det är nödvändigt för oss, då det är en av de saker som verkligen inte är bra om något blir fel.” säger Anders Højberg Nielsen.

”Det betyder jättemycket för de anställda att vi får dem att känna att vi säkerställer att vi gör vårt jobb som vi skall göra. Med TimePlan har de möjlighet för att se och följa med i de inlägg och ändringar som vi gör, och de känner sig då trygga med att de får rätt lön och att vi följer det som vi ska följa”.

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste nyheterna från TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462