Workforce Management
integrationer

ProLøn

ProLøn A/S har under mer än 30 år hjälpt danska fretag med att effektivisera deras löneadministration. ProLøn A/S utvecklar själv unika standard- och branschslösningar, som kan användas av alla danska företag, oavsett storlek och bransch.

Dataløn

DataLøn är speciellt utvecklat för små och mellanstora företag och organisationer. Lönesystemet är flexibelt, säkert och lätt att arbeta med. Du skall bara lägga in persondata så ser DataLøn till att lösa löneberäkningen, löneutbetalningen, skatteinbetalningen mm.

Visma Løn

Visma Løn  – tidigare känd under namnet Multiløn Erhverv – har utvecklats för att tillmötesgå kraven från från mellanstora – och stora danska och nordiska företag. Visma Løn ger service till många olika branscher, områden och kundtyper.

eSignatur

e-signatur är en dansk-utvecklad, elektronisk signeringslösning som gör det enkelt och säkert för företag och organisationer att få kontrakt och andra viktiga dokument underskrivna av sina kunder, samarbetspartner och anställda.

Penneo

Penneo är ett danskutvecklat  mjukvaruföretag som har utvecklat elektronisk signatur för dokument. Penneo sparar tid, porto och sätter fart på sakbehandlingen, samtidigt som processen är 100% säker och överensstämmer med gällande lag.

Relesys

Det app-baserade Relesys levererar skräddarsydda lösningar inom kommunikation för verksamheter, som önskar att förbinda sig och integrera med alla nivåer inom organisationen. Relesys har en mobile-first tankesätt och används främst inom detalj- och servicebranschen.

Azets

Azets ä ren av Nordens ledande leverantörer av teknologi och service inom räkenskap, lön och HR-system. Azets kombinerar branschspecifik kunskap och lokal kännedom med innovativ teknologi och skräddarsydda lösningar inom alla branscher.

Hogia

Hogia erbjuder mjukvarulösningar inom frakt och passagerartransport, däribland färjeservice, offentlig transport och tågterminaler. Verksamheten har fokus på integrerade lösningar mellan transportföretag och finns på sex kontinenter.

Lessor

Lessor levererar IT-lösningar till små och stora verksamheter inom lön och HR. Lessors ambition är att skapa ett fundament för effektivitet och nöjda medarbetare, genom att erbjuda system som minimerar komplexiteten och supportar företaget.

Silta

Silta erbjuder lösningar för lön, HR-administration, outsourcing och system för effektivisering av företagsprecesser. Verksamheten grundades i Finland och hjälper kunder att ta höjd för kollektivavtalen och sätter fokus på effektivitet.

Aditro

Aditro erbjuder innovative och flexibla lösningar för HR-adminsitration och lön. Aditro har speciellt fokus på automatiserade och digitaliserade företagsprocesser, och har varit bland de ledande inom detta området i Norden i nästan 50 år.

Workday

Workday är ett cloud-baserat ERP mjukvarusystem för HR-adminsitration, ekonomi- och lönehantering. Produkten blev lancerad i 2005 och är tillgänglig som ett on-demand system, som ger en uppdaterad inblick i verksamhetens persondata och nyckeltal.

Kontek

Det web-baserade systemet Kontek HRM är ett av Sverige ledande system inom löneadministration och HR. Kontek erbjuder en lång rad av flexibla lösningar och kan kundanpassas efter respektive kunds behov – alltid med fokus på säkerhet och användarvänlighet.

Sympa HR

Med Sympa HR-system så kan du administrera all HR-data i ett och samma system, men enkla analyser och raporteringsverktyg. Sympas passion är att hjälpa företag med att förbättra och styrka medarbetarnas nöjdhet och utveckling – nu i över 50 länder.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX är ett danskutvecklat ekonomisystem, som har övertagits av Microsoft och döpts om till Microsoft Dynamics AX. Programmet innehåller ERP- och branschspecifika funktioner, som hjälper till att skapa större business value inom företaget.

SAP

SAP är ett ERP-system, som hanterar verksamhetens funktionella uppgifter och arbetsprocesser. SAP hjälper organisationer med att skapa nya möjligheter för innovation och tillväxt, och är den fjärde största mjukvaruleverantören.

Aspect4

ASPECT4 är ett ERP-system, som har fokus på effektiva företagsprocesser. ASPECT4 innefattar funktioner och faciliteter som gör att verksamheter kan frigöra resurser för kommerciella- och företagsmässiga aktiviterer och öka effektiviteter inom organistaionen.

Emce

EmCe Solution Partner levererar SaaS lösningar som är baserat på kundens storlek och behov. EmCe möjliggör automatisering av elektroniska ekonomiska styrprocesser, samtidigt som att kundens affärsmässiga drift förblir stabil, effektiv och transparent.

GlobalView

GlobalView gör det enklare för företag och organisationer att få tillgång till att analysera, dela och utbyta all information som har avgörande betydelse för beslut inom din verksamhet. GlobalView erbjuder en rad olika mjukvarulösningar.

QURIIRI

Quriiri är en digital kommunikationstjänst, som erbjuder en modern digital plattform för mobilkommunikation för både intern kommunikation och till kunder. Quriiri gör det möjligt att snabbt och enkelt skicka SMS meddelanden via ett webbgränssnitt istället för traditionella operatörer.

RESTOLUTION

Restolution är ett webbaserat kassaapparat system, som gör det möjligt att följa försäljningsutvecklingen i realtid och samla försäljningsupplysningar för statistiska ändamål. Systemet är tillgängligt på vilken enhet som helst med en internetbrowser.

GETACCEPT

GetAccept är ett allt-i-ett verktyg som ger dig möjlighet att designa, spåra och marknadsföra försäljningerbjudanden. GetAccept gör det även möjligt att få kontrakt och andra viktiga dokument underskrivna elektroniskt.

MEPCO

Mepco är ett allsidigt lön- och HR-system, som är utvecklat för att hjälpa till med styrningen av alla faser i en anställningsprocess – från anställning till avslut. Det är möjligt att använda båda delarna eller bara ett område av programmet—Mepco passar för alla företag oavset storlek, både i en offentliga och den privata sektorn.

ProLøn

ProLøn A/S har under mer än 30 år hjälpt danska fretag med att effektivisera deras löneadministration. ProLøn A/S utvecklar själv unika standard- och branschslösningar, som kan användas av alla danska företag, oavsett storlek och bransch.

Dataløn

DataLøn är speciellt utvecklat för små och mellanstora företag och organisationer. Lönesystemet är flexibelt, säkert och lätt att arbeta med. Du skall bara lägga in persondata så ser DataLøn till att lösa löneberäkningen, löneutbetalningen, skatteinbetalningen mm.

Visma Løn

Visma Løn  – tidigare känd under namnet Multiløn Erhverv – har utvecklats för att tillmötesgå kraven från från mellanstora – och stora danska och nordiska företag. Visma Løn ger service till många olika branscher, områden och kundtyper.

Aditro

Aditro erbjuder innovative och flexibla lösningar för HR-adminsitration och lön. Aditro har speciellt fokus på automatiserade och digitaliserade företagsprocesser, och har varit bland de ledande inom detta området i Norden i nästan 50 år.

Kontek

Det web-baserade systemet Kontek HRM är ett av Sverige ledande system inom löneadministration och HR. Kontek erbjuder en lång rad av flexibla lösningar och kan kundanpassas efter respektive kunds behov – alltid med fokus på säkerhet och användarvänlighet.

Azets

Azets ä ren av Nordens ledande leverantörer av teknologi och service inom räkenskap, lön och HR-system. Azets kombinerar branschspecifik kunskap och lokal kännedom med innovativ teknologi och skräddarsydda lösningar inom alla branscher.

Hogia

Hogia erbjuder mjukvarulösningar inom frakt och passagerartransport, däribland färjeservice, offentlig transport och tågterminaler. Verksamheten har fokus på integrerade lösningar mellan transportföretag och finns på sex kontinenter.

Lessor

Lessor levererar IT-lösningar till små och stora verksamheter inom lön och HR. Lessors ambition är att skapa ett fundament för effektivitet och nöjda medarbetare, genom att erbjuda system som minimerar komplexiteten och supportar företaget.

Silta

Silta erbjuder lösningar för lön, HR-administration, outsourcing och system för effektivisering av företagsprecesser. Verksamheten grundades i Finland och hjälper kunder att ta höjd för kollektivavtalen och sätter fokus på effektivitet.

MEPCO

Mepco är ett allsidigt lön- och HR-system, som är utvecklat för att hjälpa till med styrningen av alla faser i en anställningsprocess – från anställning till avslut. Det är möjligt att använda båda delarna eller bara ett område av programmet—Mepco passar för alla företag oavset storlek, både i en offentliga och den privata sektorn.

eSignatur

e-signatur är en dansk-utvecklad, elektronisk signeringslösning som gör det enkelt och säkert för företag och organisationer att få kontrakt och andra viktiga dokument underskrivna av sina kunder, samarbetspartner och anställda.

Penneo

Penneo är ett danskutvecklat  mjukvaruföretag som har utvecklat elektronisk signatur för dokument. Penneo sparar tid, porto och sätter fart på sakbehandlingen, samtidigt som processen är 100% säker och överensstämmer med gällande lag.

GETACCEPT

GetAccept är ett allt-i-ett verktyg som ger dig möjlighet att designa, spåra och marknadsföra försäljningerbjudanden. GetAccept gör det även möjligt att få kontrakt och andra viktiga dokument underskrivna elektroniskt.

Sympa HR

Med Sympa HR-system så kan du administrera all HR-data i ett och samma system, men enkla analyser och raporteringsverktyg. Sympas passion är att hjälpa företag med att förbättra och styrka medarbetarnas nöjdhet och utveckling – nu i över 50 länder.

Aditro

Aditro erbjuder innovative och flexibla lösningar för HR-adminsitration och lön. Aditro har speciellt fokus på automatiserade och digitaliserade företagsprocesser, och har varit bland de ledande inom detta området i Norden i nästan 50 år.

Azets

Azets ä ren av Nordens ledande leverantörer av teknologi och service inom räkenskap, lön och HR-system. Azets kombinerar branschspecifik kunskap och lokal kännedom med innovativ teknologi och skräddarsydda lösningar inom alla branscher.

Hogia

Hogia erbjuder mjukvarulösningar inom frakt och passagerartransport, däribland färjeservice, offentlig transport och tågterminaler. Verksamheten har fokus på integrerade lösningar mellan transportföretag och finns på sex kontinenter.

Silta

Silta erbjuder lösningar för lön, HR-administration, outsourcing och system för effektivisering av företagsprecesser. Verksamheten grundades i Finland och hjälper kunder att ta höjd för kollektivavtalen och sätter fokus på effektivitet.

Workday

Workday är ett cloud-baserat ERP mjukvarusystem för HR-adminsitration, ekonomi- och lönehantering. Produkten blev lancerad i 2005 och är tillgänglig som ett on-demand system, som ger en uppdaterad inblick i verksamhetens persondata och nyckeltal.

MEPCO

Mepco är ett allsidigt lön- och HR-system, som är utvecklat för att hjälpa till med styrningen av alla faser i en anställningsprocess – från anställning till avslut. Det är möjligt att använda båda delarna eller bara ett område av programmet—Mepco passar för alla företag oavset storlek, både i en offentliga och den privata sektorn.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX är ett danskutvecklat ekonomisystem, som har övertagits av Microsoft och döpts om till Microsoft Dynamics AX. Programmet innehåller ERP- och branschspecifika funktioner, som hjälper till att skapa större business value inom företaget.

SAP

SAP är ett ERP-system, som hanterar verksamhetens funktionella uppgifter och arbetsprocesser. SAP hjälper organisationer med att skapa nya möjligheter för innovation och tillväxt, och är den fjärde största mjukvaruleverantören.

Workday

Workday är ett cloud-baserat ERP mjukvarusystem för HR-adminsitration, ekonomi- och lönehantering. Produkten blev lancerad i 2005 och är tillgänglig som ett on-demand system, som ger en uppdaterad inblick i verksamhetens persondata och nyckeltal.

Aspect4

ASPECT4 är ett ERP-system, som har fokus på effektiva företagsprocesser. ASPECT4 innefattar funktioner och faciliteter som gör att verksamheter kan frigöra resurser för kommerciella- och företagsmässiga aktiviterer och öka effektiviteter inom organistaionen.

Emce

EmCe Solution Partner levererar SaaS lösningar som är baserat på kundens storlek och behov. EmCe möjliggör automatisering av elektroniska ekonomiska styrprocesser, samtidigt som att kundens affärsmässiga drift förblir stabil, effektiv och transparent.

Relesys

Det app-baserade Relesys levererar skräddarsydda lösningar inom kommunikation för verksamheter, som önskar att förbinda sig och integrera med alla nivåer inom organisationen. Relesys har en mobile-first tankesätt och används främst inom detalj- och servicebranschen.

GlobalView

GlobalView gör det enklare för företag och organisationer att få tillgång till att analysera, dela och utbyta all information som har avgörande betydelse för beslut inom din verksamhet. GlobalView erbjuder en rad olika mjukvarulösningar.

QURIIRI

Quriiri är en digital kommunikationstjänst, som erbjuder en modern digital plattform för mobilkommunikation för både intern kommunikation och till kunder. Quriiri gör det möjligt att snabbt och enkelt skicka SMS meddelanden via ett webbgränssnitt istället för traditionella operatörer.

RESTOLUTION

Restolution är ett webbaserat kassaapparat system, som gör det möjligt att följa försäljningsutvecklingen i realtid och samla försäljningsupplysningar för statistiska ändamål. Systemet är tillgängligt på vilken enhet som helst med en internetbrowser.

Få en gratis TimePlan præsentation

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Industrier i 25+ länder använder TimePlan

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462