Flexibel Workforce Management
plattform

Grundmodulen

Grundmodul

Grundmodulen är lätt att upprätthålla och bra som en mall för generella scheman.

Schema

Det dagliga verktyget till att kunna lägga ett detaljerat schema med arbetstider och frånvaro.

Kalender

Medarbetarnas arbetspass planeras så att de följer en kurva definierat utifrån verksamhetens bemanningsbehov per timme.

Frånvaro och semester

Registrering av och en överblick av frånvarotimmar och dagar för alla medarbetare och med en möjlighet att hantera olika frånvarotyper.

Kollektivavtal

Uppsättning och upprätthållande av kollektivavtal och lokala arbetsmarknadsregler vilka verksamheten opererar utifrån.

Varningsregler

Undgå konflikter med dina medarbetares avtal och sprar onödig lönekostnader.

Medarbejderstamdata

Information om anställningar och villkor för var enskild medarbetare.

Avdelningar

Avdelningar kan sättas upp för att reflektera din verksamhets organisation.

Tilläggsmoduler – Schemaläggning

Autoplan

Autoplan lägger schemat åt dig och sparar tid och lönekostnader. Utifrån de upplysningar som lägger in om anställningsvillkår, preferenser, funktioner och bemanningskrav så skapar Autoplan det absolut bäst möjliga schemaförslag. Autoplan validerar informationen och föreslår det mest optimala schemat för en angiven period.

Funktioner

Med Funktioner är det smidigt att planera och fördela resurserna utefter de olika funktionerna i verksamheten. TimePlan sälrar att de nödvändiga arbetsfunktionerna och kompetenserna är på det bästa stället på den bästa tidpunkten. En funktion kan både vara fysiska placeringar, kompetenser och jobbfunktioner.

Kompensationsledighet

Med Kompensation får du en samlad överblick över upptjänad, uttagen och utbetald kompensationledighet. Du kan samtidigt enkelt spara övertidsbetalning genom att skicka nödvändig övertid till kompsaldot och utnyttja dessa dagar när det är lågt bemanningsbehov till kompledighet.

Lönebudget

Lönebudget är ett starkt analys- och styrningsverktyg för schemaläggarna, samt för kontroll på huvudkontoret och distriktskontoret. Du får en överblick över frånvarokostnader, löneutgifter och nyckeltal, och du kan hålla kontroll över budgeten, så att att du undgår planeringsfel. Du får också en överblick över hur mycket pengar du kan spara vid optimering.

Semestersaldostyrning

Semestersaldostyrning är ett värdefullt verktyg för lönekontoret, som göde det smidigt att styra och få en överblick över medarbetarnas semestersaldon. Du har alltid ett exakt underlag för export till lönesystemet.

Behovssimulering

Med Behovssimuleringen kan du beräkna ett realistiskt bemanningsförslag utifrån kundbesök- men för dagen, antalet produktionsenheter och annat som påverkar bemanningsbehovet. Detta kan medföra många sparade lönekronor, då du säkrar korrekt bemanning i hänsyn till behovet.

Arbetspass

Abetspass är ett planeringsverktyg, som visar vilka medarbetare det är som är tillgängliga i en planerad period. Du kan skapa olika typer av arbetspass med olika färger för att få en klar och tydlig överblick.

Projekt

Med modulen Projekt kan du planera projekt för den enskilda medarbetaren och hålla koll på hur projektet fortskrider i jämförelse med budget och deadlines. Om medarbetarna arbetar på/med olika projekt med egna budgetar och deadlines så är Projektmodulen särskild fördelaktig.

Tilläggsmoduler – Tidrapportering

Tidrapportering

Med modulen Tidrapportering kan du smidigt registrera, dogkänna och redigera arbetstider.

Sign In

Med Sign In kan du registrera medarbetarnas arbetstid via terminaler, kortläsare, fingeravtryck eller en personlig kod. Du kan också låta medarbetarna stämpla in och ut via TimePlans Web App. Om en terminal är offline så sparar den fortsatt sign-in data. Detta överförs till TimePlan så snart systetemet är online igen.

Flextid

Flextid är ett verktyg till schemaläggare, chefer och controllers. Modulen gör det enkelt att styra medarbetarnas konto med överarbetade timmareller om det har arbetat för få timmar i jämförelse med vad det står i anställningsavtalet. Du kan enkelt jämna ut antalet arbetstimmar över en definierad period.

Tilläggsmoduler – Personaladministration

Elektroniska Formulär

Du kan styre och spara anställningsavtal, företagspolicys, noteringar och olika dokument i Elektroniska formulär. Avtal och kontrakt kan skrivas under med digital signaturfunktionen.

Statistik

Modulen Statistik är ett värdefullt verktyg för chefer och schemaläggare som önskar analyser om- och få en överblick om kostnader. Du kan tex. hålla kolla på medarbetaromsättningen och skapa dina egna statistiker så att de presenteras som grafer och tabeller.

TimePlan Web App

Med TimePlan Web App har dina medarbetare alltid viktig information nära till hands. De kan enkelt hålla koll på sina timmar, komp, semester, km-ersättningar och mycket annat via sin smartphone eller tablet. Utöver sin egen information kan medarbetaren också hitta nyttig information om sina kollegor och skicka meddelanden till varandra.

System Integration

Löneexport

Med Löneexport kan du med ganksa få klick exportera data om medarbetarens löneunderlag från TimePlan till din verksamhets lönesystem. Du får en komplett överblick över löneunderlagen, totala lönekostnader och lönekostnader per medarbetare. TimePlan beräknar medarbetares arbetstimmar, tillägg, övertid, semester, frånvaro osv. baserat på vad som har blivit godkänt.

Import

Med tilläggsmodulen Import kan du lätt och snabbt importera in, ändra och ta bort data i TimePlan via en import med extern data. Tack vara den höga flexibiliteten i importinställningarna är det möjligt att integrera med de flesta IT-systemen som finns på marknaden idag.

Export

Med tilläggsmodulen Export kan du enkelt exportera data från TimePlans databas till andra databaser och IT-system.

Autokörning

Med Autokörning kan du enkelt exportera och importera data, så både extern och intern infomration uppdateras på bestämda tidpunkter. Du kan tex. importera dagens omsättning i TimePlan, om verksamheten använder ett annat system till att leverera datan.

TimePlan är ett Windowsbaserat system med möjligheten att lägga till en

webbaserad app.

Få en gratis TimePlan presentation

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

TimePlan är utvecklat i Danmark

TimePlan Software är företaget bakom marknadens ledande mjukvaru- och schemaläggningssystem för anställda, tidsregistrering och HR-administration. Företaget grundades 1995 och utvecklingen sker i tätt samarbete med våra kunder.

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462