Global och lokal HR-administration och
personaladministration

Anställningsavtal – smart personaladministration

TimePlan är det kompletta workforce managementlösningen, som hjälper dig och din verksamhet med en digitalisering och struktur av administrativa HR-uppgifter. Detta inkluderar personal och medarbetarutveckling, nyckeltal, personalsammansättning, sjukdom, frånvaro, statistiker m.m. 

När en medarbetare bli anställd, sparar TimePlan anställningsavtalet tillsammans med andra viktiga medaerbetaruppgifter i systemet. Noteringar från medarbetarsamtal och andra viktiga dokument kan också sparas i dess elektroniska journal.

TimePlan säkrar att alla lokala avtal följs i de olika länderna och i enighet med lagen, verksamhetens stratigi och interna policys. TimePlan finns på 16 språl och du kan byta språl med endast ett klick.

Online Overview of Employee Schedules
Happy Employees with Efficient Workforce Management

Global och multinationell personalstyrning personaladministration

TimePlan är särskilt nyttigt och bra för verksamheter som opererar i många olika länder och som önskar en strömlinjerad tillgång till personaladministration. Om en medarbetare byter land eller avdelning, flyttar TimePlan all historik automatiskt.

TimePlan följer alla lokala arbetsmarknadsregler och kollektivavtal och används just nu i 25 länder. När en ny arbetsrättslig regel träder ikraft i ett lagd så uppdateras inställningarna i TimePlan, så att de nya avtalen följs.

Nya länder kommer löpande i takt med nya kunder och existerande kunders expansion till nya länder.

Elektronisk Signatur – lätt och säkert med TimePlan

Med Elektronisk Signatur kan du signera dokument direkt i TimePlan. Funktionen sparar tid och pengar för våra kunder och ökar säkerheten gällande sparande av personkänsliga data. Nu är det slut med att skicka kontrakt per mail.

Förr i tiden ville man som HR-administratör skriva ut ett anställningsavtal, skicka den till medarbetaren, scanna, ladda upp och spara den under elektroniska formulär i TimePlan.

– Men nu kan du skicka kontrakten direkt till elektronisk signatur, där medarbetaren skriver under, berättar Nikolaj Johannesson, programmerare hos TimePlan Software (bilden).

– Som administratör kan du välja vilken medarbetare och avdelningschefer som skall skriva under. Alla underskrivna dokument sparas automatiskt i medarbetarens elektroniska journal.

Spar tid og penge ved at underskrive dokumenter direkte i TimePlan
Happy Employees with Efficient Workforce Management

Det är slut med att skriva ut och scanna med smart personaladministration

Med Elektronisk Signatur tar medarbetaren emot ett e-mail med en länk, där hen kan logga in, läsa dokumenten och skriva under. Man kan som dokumentets avsändare skriva ett meddelande om när man önskar ha dokumentet underskrivet.

– När en medarbetare har skrivit under så ser administratören en grön bock i TimePlan Dokumentet kan låsas så att det inte kan redigeras, och medarbetaren kan skriva kommentarer. Man kan även se vem det är som fortfarande behöver skriva under och skicka påminnelser, säger Nikolaj Johannesson.

Han framhäver att Elektronisk signatur även är bra för miljön och sparar portokostnader.

Säkert sparande av personkänsliga data

Med Elektronisk signatur så slipper man som administratör att avtal och annat känsligt material ligger i en e-mailinkorg eller på medarbetarens dator. Alla dokument sparas säkert i TimePlan och kan lätt hittas.

För Nikolaj Johannesson och de övriga medarbetarna hos TimePlan Software har bevaringen av personkänsliga data allra högst prioritet. Funktionen Elektronisk signatur är utvecklad efter den ny dataskyddsförordningen i samarbete med esignatur.

Nikolaj Johannesson hos TimePlan Software sikrer at alle personfølsomme data er opbevaret sikkert og korrekt

Fler fördelar med TimePlan

Automatisk schemaläggning

Låt Autoplan skapa ett schema, så att du kan använda mer tid till dina kunder och anställda. Baserat på den data du lägger in i TimePlan så genererar Autoplan det absolut bästa schemat.

Struktur och översikt

TimePlan ger medarbetare, avdelningschefer, HR-avdelningen, löneavdelningen och controllers struktur och en tydlig översikt. Anställda kan se sitt schema på sin smartphone och byta arbetspass med kollegor.

Säker hantering av persondata

Säker och trovärdighet har den högsta prioritet i TimePlan. Detta är en av orsakerna till att många multinationella företag har valt TimePlan till att hantera hundratusentals medarbetare.

25+ år av erfarenhet

TimePlan är resultatet av mer än 25 år av erfarenhet av att hantera arbetstimmar och arbetsrätt i mer än 25 olika länder. TimePlan är utvecklat i tätt samarbete med våra kunder.

Få en gratis TimePlan presentation

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Industrier i 25+ länder använder TimePlan

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462