Har du koll på personalens dagliga arbetstimmar? Om inte kan det i värsta fall stå dig dyrt. Som arbetsgivare är du nämligen skyldig att ha ett tidsregistreringssystem som kan registrera din personals dagliga arbetstid och övertidsarbete. Det fastslog EU-domstolen 2019. Fast vad betyder det helt konkret för dig och ditt företag?

EU-domen föll den 14 maj 2019 efter ett konkret mål i Spanien. Målet gällde vem som bör bära ansvaret för att arbetstidsreglerna följs. Tidigare har det varit medarbetarens uppgift att bevisa att reglerna brutits. Men EU-domstolen konstaterade att medarbetaren är den svaga parten i anställningsförhållandet och bör därför inte bära ansvaret.

Tidsregistrering är arbetsgivarens ansvar

EU-domstolen fastslog därmed att det är arbetsgivarens ansvar. Därför måste alla medlemsländer i EU sörja för att arbetsgivarna inför ett objektivt, pålitligt och tillgängligt system som gör det möjligt att mäta längden på varje enskild arbetstagares dagliga arbetstid.” 

Syftet med ett sådant system är alltså att övervaka att reglerna i arbetstidsdirektivet följs. EU-domstolen fastslår att det är ett effektivt och enkelt sätt att alltid ha överblick över den faktiska varaktigheten av det övertidsarbete och den allmänna arbetstiden som en medarbetare har haft.

Ett tidsregistreringssystem kan samtidigt bidra med pålitlig information som du vid behov kan använda som giltigt bevismaterial. Korrekt tidsregistrering gör dessutom din personal nöjdare och tryggare eftersom de själva kan styra och hålla koll på att arbetstidsreglerna följs.

Följ arbetstidsreglerna

EU-domen ger din personal trygghet och visshet om att arbetstidsreglerna följs. Reglerna omfattar

  • 11-timmarsregeln
  • 48-timmarsregeln
  • regeln om ett ledigt dygn i veckan.

I korthet betyder detta att dina medarbetare har krav på minst 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod. Dessutom ska de ha ett dygns ledighet per sjudagarsperiod som helst ska vara i anslutning till den dagliga dygnsvilan på 11 timmar. Slutligen betyder 48-timmarsregeln att dina medarbetare får jobba högst 48 timmar i genomsnitt per vecka under en period på fyra månader.

Hur ska kontrollen ske i de olika länderna?

EU-domstolen låter det vara upp till de enskilda medlemsländerna i EU att själva kontrollera att direktivet efterlevs. Länderna ska därför fastställa ramarna för hur det ska implementeras i deras nationella regelverk. Exakt hur den danska regeringen och arbetsmarknadens parter väljer att tillämpa domen i Danmark är ännu inte klarlagt. Men det är fortfarande lagstadgat att samtliga arbetstagares arbetstimmar ska registreras varje dag. Det kan du göra effektivt, överskådligt och enkelt med ett tidsregistrerings- och schemaläggningssystem som TimePlan som samlar alla uppgifter på ett och samma ställe.

Välj ett pålitligt system för korrekt tidsregistrering

Hos TimePlan Software är tidsregistrering en av våra kärnkompetenser – och har varit det sedan 1995. TimePlan ser till att du alltid efterlever både EU-domen om ett objektivt, pålitligt och tillgängligt system för tidsregistrering och gällande avtal. Under de senaste 25 åren har vi hjälpt mer än 700 kunder att få överblick och registrera sin personals arbetstid och frånvaro. Nu slipper de få böter. TimePlans WebApp ger dessutom personalen en uppdaterad översikt över arbetsscheman, semester och arbetstimmar direkt i deras smartmobiler.

Kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna med TimePlan.

  • Ange ett nummer som är lika med eller större än 10.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste nyheterna från TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462