Workforce Management analysera

och rapportera

En av de saker som för TimePlan unikt och och ledande inom workforce management är programmets uppbyggnad och analyseringsverktyg.

Online Overview of Employee Schedules

Ta de korrekta besluten

TimePlan gör det lätt för dig att ta de riktiga besluten med programmets inbyggda rapporteringsverktyg och intelligens. TimePlan hjälper dig helt från planeringsstadiet till ledningsbeslut om din verksamhets medarbetarstab.

Från ett ledningsperspektig kan du analysera hur det går för de enskilda avdelningarna, ofta med bara en blick.

Planeraren har överblick

Att administrera och ta hand om dina medarbetare är en central del i TimePlan. Om ett schema går emot kollektivavtalen och arbetsmarknadsreglerna får du med en gång en varning och riktlinjer av TimePlan. Du kan också jämföra schemat med lönebudgeten, så att du kan ta de rätta besluten.

TimePlan registrerar all medarbetardata, så att du på ett enkelt sätt kan analysera och få fram statistik om tex. medarbetarsamman-sättning, personalkostnader, frånvaroanalyser, hur stor del sjukfrånvaro de är osv.

Happy Employees with Efficient Workforce Management

Få en gratis TimePlan presentation

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Industrier i 25 länder använder TimePlan.

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved