Effektiv schemaläggning

Online Overview of Employee Schedules

Spara arbetstimmar och lönekostnader

TimePlan är ett Windowsbaserat system med möjligheten att lägga till en webbaserad app.

TimePlan ger dig en överblick och optimerar din arbetstidsplanering, uppgifter, frånvaro mm. TimePlan följer också alla kollektivavtal och arbetsmarknadsregler.

Verksamheter i 25 länder använder TimePlans schemaläggnings-system inom olika branscher. Programmet gör det lättare att göra ändringar och ta beslut.

Automatisering

Autoplan lägger schemat åt dig och sparar tid och lönekostnader.

Varning

TimePlan varnar dig, om avtal och lokala arbetsmarknadsregeler inte följs.

Överblick

TimePlan ger dig en uppdaterad överblick över din bemanning. Du undviker under- och överbemanning.

Optimering

TimePlan har ett enkelt och intuitivt användarflöde, som optimerar din planeringsprocess.

Analyser och rapporter

TimePlan hjälper dig att hålla dig inom din budgetram och nå dina mål inom verksamheten. Utöver den detaljerade planeringen af dina medarbetares arbetstider så kan du också skapa bemanningsstatistiker och analyser genom olika nyckeltalsindikatorer.

Med TimePlan kan du också simulera dina bemanningsbehov, så du kan beräkna hur många medarbetare du har användning för för en specifik uppgift eller arbetsfunktion per dag.

Få en gratis TimePlan presentation

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Industrier i 25 länder använder TimePlan.

© Copyright 1995 - 2018, TimePlan Software, All Rights Reserved