English

TimePlan Softwares Senior Consultant Anna Friborg presents the latest news in TimePlan.

– Global week templates
– New in time registration
– New WebSignIn layout

Danish

TimePlan Softwares konsulent Marianne Lolholm Møller præsenterer de seneste nyheder i TimePlan.

– Opsætning af ferieregler efter samtidighedsferie
– Nyt i tidsregistrering
– Globale ugeskabeloner
– Nyt udseende i WebSignIn

English

TimePlan Softwares Senior Consultant Anna Friborg presents the latest news in TimePlan.

– Global week templates
– New in time registration
– New WebSignIn layout

Danish

TimePlan Softwares konsulent Marianne Lolholm Møller præsenterer de seneste nyheder i TimePlan.

– Opsætning af ferieregler efter samtidighedsferie
– Nyt i tidsregistrering
– Globale ugeskabeloner
– Nyt udseende i WebSignIn

English

TimePlan Softwares Senior Consultant Anna Friborg presents the latest news in TimePlan.

– Digital Signature – new integration partner
– Communication with employees
– Exports – possibility of new fields

Danish

TimePlan Softwares konsulent Marianne Lolholm Møller præsenterer de seneste nyheder i TimePlan.

– Digital Signatur – ny integrationspartner
– Kommunikation med medarbejdere
– Eksporter – mulighed for nye felter

English

Danish

English

Danish

English

Danish

English

Danish

English

 Danish